V jednote je sila, alebo kde je pes zakopaný?

Už som skoro zabudol na štvavé listy, ktoré nám napísali „traja mušketieri” ešte v lete tohto roka za účelom rozbitia SVS. Položil som si vtedy otázku: Kto ich financuje? – predsa rozmnožovanie, tlač a poštovné náklady v dnešnej dobe tvoria nemalú sumu.
Pýtam sa ešte raz – kto túto činnosť financuje?, keď takáto akcia – dezinformácia našich členov – stála najmenej 1.500 Eur, tzn. 1 Euro na každého člena SVS ??  Celý článok

(Pozn. R SVS Bretka sa preregistrovala od 01.09.2013 na ZO SZV Bretka) !

Zdroj: Slovenský včelár 1 / 2013