V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády…

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

 Celý dokument