Včelárske kurzy poriadané VÚVč v Dole (ČR) majú medzi včelármi na Slovensku dobrý ohlas, a patričný cveng….

 Dňa 13. 4. 2013 sa uskutočnil vo Výskumnom ústave včelárskom v Dole  (ČR) odborný včelársky kurz s názvom „Racionalizácia  vo včelárstve“, ktorého sa zúčastnili aj niekoľkí včelári z Regionálneho Spolku včelárov Slovenska v Bytči pod vedením jeho predsedníčky Ing. Magdalény Šútorkovej. Odborný včelársky  kurz viedol sám riaditeľ  tohto ústavu pán Dr. Ing. František Kamler, ktorý bol zároveň aj a  hlavným prednášateľom.   Program odborného kurzu bol veľmi bohatý, skladal sa z teoretickej a praktickej časti a záujem o toto podujatie bol značný, nakoľko sa prednášková sála zaplnila takmer do posledného miesta.  
V prvej časti kurzu bola dopodrobna rozobraná problematika komerčne vedených včelárskych prevádzok od skladovania a ošetrovania suší,  cez odvčeľovanie plástov, až po samotné vytáčanie medu. 
Viac krát počas  trvania  kurzy  bolo Dr.  Ing. F. Kamlerom zdôraznené, že predpokladom a základom úspešného včelárenia  každého včelára je najmä striktné  rešpektovanie   zákonitostí života včelstiev a chov silných a zdravých včelstiev.  Po obedňajšej  prestávke pokračoval odborný včelársky kurz druhou časťou, v ktorej sa   prednášajúci  bližšie  venoval problematike úľovej otázky, najmä metodike ošetrovania včelstiev v 11-12 rámikovom systéme Dadant, ktorý je obzvlášť vhodný pre veľkoprevádzky. 
Praktická časť  odborného včelárskeho kurzu bola v úvode venovaná prehliadke výrobne valcovaných medzistien, kde sa účastníci mohli na vlastné oči presvedčiť o výhodách vlastného spracovania voštín a vosku.  V areáli ústavu sme sa potom  presunuli na včelnicu, v ktorej blízkosti je aj starý a novo budovaný chladený sklad suší. 
Včelári sa veľmi živo zaujímali o technológiu  vyvárania suší  bez porušenia drôtikovania v antikorovom kotle na tuhé palivo. V medárni, ktorá patrí  Výskumnému ústavu včelárskemu v Dole   mali zasa možnosť účastníci odborného včelárskeho kurzu obzrieť si na vlastné oči  nové dvojplášťové zariadenie na pastovanie medu.
V závere môžem v mene  všetkých zúčastnených včelárov konštatovať, že bol tento odborný včelársky kurz plný   nových informácií pre včelára a vysoko hodnotný nielen pre mladých včelárov, ale pre všetkých včelárov, ktorí majú záujem  vzdelávať sa  a získavať nové informácie o moderných spôsoboch včelárenia.

 Ing. Magdaléna Šútorková
predsedníčka R SVS Bytča

[nggallery id=32]