Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva

Organizácia pre rozvoj zdravia a výživy n. o. v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre predložila opätovne projekt a požadovanú dokumentáciu na poskytnutie nenávratnej finančnej podpory pre realizáciu špecializovaného kurzu „Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva“, ktorý sme pripravili aj s Vašou organizáciou. Predložený návrh bol Poľnohospodárskou platobnou agentúrou prijatý. Na finančnú podporu je uzatvorená zmluva pre vyškolenie 119 účastníkov. Z uvedeného dôvodu plánujeme kurz uskutočniť v Piešťanoch, podľa nasledovného časového harmonogramu

Viac informácii : http://bioacnet.uniag.sk 

 Učebný plán kurzu, organizačné pokyny