Včely budú po roku 2013 zrejme zo strany EÚ podporované viac

 Rada sa vo svojich záveroch rozhodla podporiť po roku 2013 financovanie národných programov zameraných na včelárstvo. Ide predovšetkým o programy pre reprodukciu, kde sa sústredia predovšetkým na boj s ochoreniami a nepriaznivými podmienkami. Včely sú živočíchy, prostredníctvom ktorých je badať stratu biodiverzity a zvýšenie znečistenia prostredia. Členské krajiny vyzvali Komisiu, aby skúmala následné opatrenia. Farmaceutický sektor by mal prispieť k rozšíreniu liečebných prostriedkov a veterinárnych liekov povolených pre včely. Bude potrebné aj vyhodnotiť potrebu vydávania ďalších pravidiel a smerníc spojených s kontrolami zostatkových hodnôt pesticídov v mede a navrhnúť opatrenia, ktoré sú potrebné, napríklad vyčleniť ďalšie prostriedky pre výskum zdravia včiel, preskúmanie strát včelstiev, ochorení včelstiev a pokrytie prípadného financovania národných programov na boj, likvidáciu a dohľad nad ochoreniami včelstiev.

Zdroj: Správy od Ing. Karla Matouška, informátora SPPK v Bruseli, máj 2011
Vypracovala: Ing. Marianna Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK