Verifikácia Hlásenia o chove včelstiev v roku 2017

Vážený/á pán/i,

V termíne do 17. 03. 2017 boli na príslušné RVPS-ky odoslané HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV (ďalej len „hlásenie“) spolu s ich elektronickou formou na DVD. Príslušný úradný veterinárny lekár (ďalej len „ÚVL“) aktualizuje rozdelenie katastrov medzi kontrolné osoby AUVL (ďalej len „KO“) s nasledovnými podmienkami:
– k jednotlivým katastrom priradí len nevyhnutný počet kontrolných osôb (jedna KO by mala prehliadať približne do 300 včelstiev)
– na pridelenie KO sa zohľadňuje odborná spôsobilosť, rovnomerné rozdelenie počtu včelstiev na KO a jej miestna príslušnosť (nie členstvo KO vo včelárskej organizácii)…

 CRV – Harmonogram prehliadky včelstiev 2017