Výsledky 14. ročníka súťaže o najlepší slovenský med

 

Kategória – MED KVETOVÝ

 1. miesto – František Nikmon – R SVS Dr. K. Novackého Prievidza
 2. miesto – Ing. Dominik Pošivák – AVS Košice
 3. miesto – Ján Vidhold – R SVS Senohrad

 

Kategória – MED AGÁTOVÝ

 1. miesto – Katarína Babková – R SVS Želovce
 2. miesto – Vendelín Maťokár – R SVS Liptov
 3. miesto – Anna Tušimová – R SVS Senohrad

 

Kategória – MED MEDOVICOVÝ

 1. miesto – Marián Kazík – AVS Košice
 2. miesto – Milan Mulík – AVS Košice
 3. miesto – Pavol Obšívan – R SVS Žilina

 

Kategória – MED PASTOVANÝ

 1. miesto – Katarína Babková – R SVS Želovce
 2. miesto – Ing. Marián Ščípa
 3. miesto – Ing. Dominik Pošivák – AVS Košice

 

                                                                                                               Výhercom srdečne blahoželáme !

                                                                                                                 Ú SVS Trstená

Všetky výsledky súťaže: