Výsledky 15. ročníka súťaže O Najlepší slovenský med 2022

Kategória – MED KVETOVÝ, VIACDRUHOVÝ

 1. miesto – Ing. Pavol Kameník – Hornooravský včelársky spolok Trstená        
 2. miesto – Ján Vidhold – R SVS Senohrad 
 3. miesto – RNDr. Jozef Žigo – R SVS Žarnovica   

Kategória – MED AGÁTOVÝ

 1. miesto – Anna Tušimová – R SVS Senohrad
 2. miesto –  Marián Revaj – Hornooravský včelársky spolok Trstená      
 3. miesto –  Ján Flaška – R SVS Želovce 

Kategória – MED VIACDRUHOVÝ, ZMIEŠANÝ – KVETOVO – MEDOVICOVÝ

 1. miesto – Ľuboš Húska – R SVS Žarnovica          
 2. miesto – Marián Revaj – Hornooravský včelársky spolok Trstená
 3. miesto –  Mgr. Miroslav Cimra  – R SVS Žarnovica

Kategória – MED MEDOVICOVÝ

 1. miesto – Vendelín Maťokár – R SVS Liptov
 2. miesto – Pavol Obšivan – R SVS Žilina
 3. miesto – Miroslav Madera – Včelársky spolok Dolný Kubín

 

Výhercom srdečne blahoželáme !

 

                                                                                                                 Ú SVS Trstená