Výzva chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi na kompenzáciu strát na zvieratách

V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

 Výzva chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi na kompenzáciu strát na zvieratách