Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel

V ý z v a    na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011  č. 536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

 Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel