Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie

V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Celý text…

Prílohy