Základné dokumenty

Stanovy Spolku včelárov Slovenska  24.09.2012
    Organizačný poriadok 24.09.2012
    Rokovací poriadok 24.09.2012
Novelizované Stanovy SVS  
   Novelizované Stanovy SVS l 04.05.2018
   Novelizované Stanovy SVS 2 04.05.2018
   Novelizované Stanovy SVS 3 04.05.2018
   Novelizované Stanovy SVS 4 04.05.2018
   Novelizované Stanovy SVS 5 04.05.2018
   Novelizované Stanovy SVS 6 04.05.2018
Štatút Svojpomocného fondu SVS 08.10.2017