Zaradenie „včelárskych vozidiel“

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru obdŕžal cestou kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky Vašu žiadosť o zaradenie samochodných aj prívesných včelárskych vozidiel medzi zvláštne motorové vozidlá a zjednodušenie postupov pri ich technickej kontrole s využitím mobilných staníc technickej kontroly celý článok…