+421 901 705 436 svs@orava.sk

Výsledky 15. ročníka súťaže O Najlepší slovenský med 2022

Kategória – MED KVETOVÝ, VIACDRUHOVÝ miesto – Ing. Pavol Kameník – Hornooravský včelársky spolok Trstená         miesto – Ján Vidhold – R SVS Senohrad  miesto – RNDr. Jozef Žigo – R SVS Žarnovica    Kategória – MED AGÁTOVÝ miesto – Anna Tušimová – R SVS Senohrad miesto –  Marián Revaj – Hornooravský včelársky spolok Trstená       miesto –  Ján Flaška – R…