Online kurzy – Ošetrenie včelstiev proti varroáze

Vážení priatelia včelári,

v zmysle predchádzajúcich e-mailov Vás chcem informovať, že od dnešného dňa je možné sa prihlásiť na stránke SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica, link: vcelari.sosbanbb.sk na online kurzy Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom, ktoré budú konané v dňoch 14.11.2020, 21.11. a 23.11.2020 a tieto sú určené pre včelárov, ktorí si vykonávajú preškolenie na získanie osvedčenia oabsolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Ošetrenie včelstiev proti varroáze aerosólom“.
Online kurz je preškolením doterajších odborníkov na ošetrovanie včelstiev aerosolom zariadením VAT-1a a budú sa ho môcť zúčastniť len tí včelári, ktorí sú teraz držiteľmi neakreditovaných Osvedčení o absolvovaní školenia na obsluhu zariadenia VAT-a. Noví záujemcovia o získanie akreditovaného osvedčenia (teda takí, ktorí nemajú doteraz vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia na obsluhu zariadenia VAT-1a), budú môcť po upokojení sa pandemickej situácie na Slovensku absolvovať osobne (fyzicky prítomní) uvedený kurz v SOŠ Pod Bánošom spolu s praktickou časťou obsluhy zariadenia VAT-1a dňa 05.12.2020 a 10.4.2021 v Kráľovej pri Senci.

S pozdravom
Lýdia Kubinová