Slovenský včelár 1-2/2017

Vážení čitatelia, milí včelári,
je mi veľkou cťou a potešením, že sa môžem prostredníctvom tejto publikácie prihovoriť odbornej verejnosti, priateľom včelárstva i producentom medu.
Včelárstvo má u nás vyše tisícročnú tradíciu a máme sa aj čím pochváliť — slovenský med patrí medzi najkvalitnejšie na svete. Ja sama som jeho veľkou fanúšičkou, rovnako ako aj ďalších včelích produktov. Napriek tomu, že sme malá krajina, pravidelne nosíte medaily z medzinárodných súťaží. Vďaka vám je Slovensko unikátne aj vo výrobe kvalitnej medoviny, ktorej chýr tiež výrazne presiahol naše hranice. Medu sa hovorí aj tekuté zlato či elixír života. O širokom využití tejto potraviny sa presviedčame denne v potravinárstve, kozmetike alebo farmaceutickom priemysle. Žiaľ, za uplynulých tridsať rokov počet včelárov na Slovensku výrazne klesol. Nemáte na ružiach ustlané. Obilniny, olejniny a kukurica vytlačili ostatné plodiny na perifériu. Zvyšovanie diverzifikácie pestovaných plodín je jednou z našich priorít. Ako včelári sa musíte popasovať aj s výkyvmi počasia, ktoré vás vlani potrápili natoľko, že sa uplynulý rok zapíše do histórie ako podpriemerný na produkciu medu. Nesmierne však oceňujem, ako odhodlane pristupujete k svojmu poslaniu a s láskou nadväzujete na úctyhodnú prácu predchádzajúcich generácií. Zachovávate odkaz, ktorý nám zanechali ešte naši prastarí rodičia. Záľuba, ktorej ste zasvätili svoj život a činnosť vašich včiel má pre našu spoločnosť neoceniteľný význam. Aj preto ma teší, že si to verejnosť stále viac uvedomuje. Za uplynulé roky celkovo značne stúpla produkcia výborného slovenského medu, čo je jasným dôkazom, že svoju prácu robíte kvalitne a zodpovedne.
Všetkým včelárom chcem z celého srdca poďakovať za prístup a obetavosť. Aj vďaka vám sa na Slovensku môžeme pochváliť kvalitnými domácimi potravinami.
Na záver mi dovoľte popriať všetkým čitateľom i predstaviteľom včelárstva na produkciu medu úspešný rok, zdravie vám i vašim včielkam a čo najviac nasledovníkov tejto ušľachtilej profesie. Potrebuje ich naša krásna krajina i my všetci.

Gabriela Matečná
Ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

 

Z obsahu

Príhovor Ing. Gabriely Matečnej, ministerky pôdohospodárstva SR
SÚ SVS
Posledné riadne zasadnutie Ú SVS v roku 2016
Miroslav Basár
Výročné posedenie radošinských včelárov
Ľubomír Vančo
Včelárenie v Trnavskom kraji, ale aj inde v roku 2016
RNDr. Jozef Žigo
Včelárenie v Banskobystrickom kraji v roku 2016
Ing. Jozef Špacír
Včelárenie v Trenčianskom kraji v roku 2016
Vincent Boleš
Medový perníček, do srdca chodníček…
RR SV
Ceny medu vo svete
Ľudovít Žilinský
Medové Vianoce
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Mor včelieho plodu
RR SV
Ako pomôcť včelám počas skorej jari
SÚ SVS
Venujte nám svoje 2 % z dane
RR SV
Včelie produkty trochu inak…
RR SV
Rana včelím žihadlom
doc. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD., a kol.
Materská kašička – výberovo k jej chemickému zloženiu a účinkom
RR SV
Včelí med – jantárový liek
Ing. Jozef Habovštiak
Jozef Baláž by mal čo povedať..!
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Medzerovitosť včelieho plodu