SLOVENSKÝ VČELÁR 7 – 8 / 2017

Vážení priatelia včelári,
držíte vo svojich rukách ďalšie dvojčíslo Slovenského včelára, ktorý sme pripravili s redakčnou radou na letné mesiace júl — august. Je to prázdninové a dovolenkové obdobie, v priebehu ktorého nevčelárska komunita bude regenerovať svoje sily na vybratých letoviskách v zákutiach krásnej Božej prírody a prevažná časť našej včelárskej komunity naplno pracovať v rámci svojho hobby pri vrcholiacich prácach končiaceho sa včelárskeho roka a štartovacích prácach nového včelárskeho roka.
Doteraz nami vynaložené úsilie nebolo vždy korunované úspechom do takej miery, do akej by sme si to boli mnohí z nás želali…
Nevyspytateľný výsledok našej práce patrí medzi tie zvláštnosti a špecifiká, ktoré našu včelársku prácu robia pútavou, zaujímavou a nás — včelárov udržiavajú tým v zdravom napätí a očakávaní… dúfajúc v lepší zajtrajšok. Pozitívom a potešiteľnou skutočnosťou týchto dní oproti vlaňajšej sezóne je, že podstatná časť našich včelárov už získala od svojich včelstiev viac medu ako za celú uplynulú sezónu roku 2016. V južných oblastiach Slovenska vyprodukovaný med z repky, ovocných stromov, agátu, v stredných a severnejších oblastiach med z vŕb, ovocných stromov, púpavy vo väčšine prípadov predčil vlaňajšie úrody, ktoré najmä v severnejšej časti Slovenska boli v roku 2016 veľmi nízke — až mínusové. Včelárenie nie je však iba o úrode, či výnose medu, zahŕňa oveľa širší rozsah záujmov a interesu včelára, ktoré pod tento pojem patria a ho napĺňajú. Medzi takéto patria aj vo všeobecnosti podmienky či celospoločenská „klíma“ a prístup štátnych orgánov a inštitúcií k vytváraniu spravodlivých a nediskriminačných predpisov umožňujúcich čerpať štátne i európske podporné fondy s rovnakou dostupnosťou všetkými slovenskými včelármi bez ohľadu na ich organizovanosť. A v rámci tohto čerpania umožniť nadobúdať všetkým včelárskym organizáciách pre jej členov technické i technologické vybavenia včelníc, ich postupné rekonštrukcie a inovácie, vzdelávanie jej členov a zlepšovanie celkových podmienok pre včelárenie a pre produkciu včelích produktov a to v zmysle hesla „viac hláv, viac rozumu“. Na Slovensku sme boli za posledné roky svedkami opačného prístupu k riešeniu otázky stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva prevzatého z totalitného režimu. Jedna strana, jedna vedúca sila spoločnosti, jeden generál, ktorý jediný mohol a môže o celom dianí v slovenskom včelárstve rozhodovať, (ostatní ste tu iba do počtu, na počúvanie)…
…Obdobne prebiehali všetky pracovné jednania a pripomienkové konania na MPRV SR pri príprave nového NV SR, ktoré vo finálnej podobe dostalo číslo 135/2017. Pozitívom, ktoré nateraz môžeme takto vnímať je zníženie nezmyselného percentuálneho 30 %-ného kvóra na 10 %-né, „prikrášlené“ aj pre podiel včelstiev chovaných členmi oprávneného žiadateľa. Vďaka netransparentným praktikám vedenia OZ Slovenská včela pri nakladaní s členskými príspevkami i prostriedkami určenými pre rozvoj slovenského včelárstva v rámci realizácie opatrení Národného programu, ktoré spôsobili odchod časti členských organizácii i jednotlivcov zo Slovenského zväzu včelárov a k vytvoreniu Asociácie včelárov Slovenska sa nádejáme, že nové NV SR č 135/2017 umožní v zmysle deklarácie pani ministerky pôdohospodárstva SR G. Matečnej širšie možnosti pre čerpanie dotačných prostriedkov všetkými slovenskými včelármi,… a my dodávame, že: a to nie len členmi OZ Slovenská včela.
V súlade s výzvou PPA SR na predkladanie žiadostí OZ o finančnú podporu, vytvorili a založili Spolok včelárov Slovenska a novovytvorené občianske združenia — nové občianske združenie pod názvom SLOVENSKÍ VČELÁRI, ktoré občianske združenie sa bude uchádzať o podporu ako samostatné občianske združenie v súlade s NV SR č. 135/ 2017, aby dokázali slovenskej verejnosti i všetkým slovenským včelárom, že nakladať a využívať sa poskytnuté dotačné prostriedky dajú oveľa efektívnejšie, rentabilnejšie a spravodlivejšie oproti tomu, ako to doteraz praktizovalo OZ Slovenská včela!…
Ešte predtým však v úvode, na samom začiatku, je na ťahu PPA SR, aké rozhodnutia na predložené žiadosti o podporu vydá pre žiadateľov o podporu, a to pre OZ Slovenská včela a OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI.
Vážení priatelia včelári, pár riadkov k obsahu tohto vydania Slovenského včelára. O etablácii a činnosti NRL pre SR sme Vás už na stránkach nášho časopisu informovali. Teraz uverejňujeme informácie o rozsahu vyšetrení bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a fungálnych pôvodcov chorôb včiel vykonávaných v NRL pre SR v D. Kubíne a informácie, ako máte postupovať v prípade Vášho záujmu o vyšetrenie Vašich vzoriek,… ďalej prinášame informácie o práci Ú SVS, z činnosti našich členov, informáciu o hromadnom odchode včelárov žilinského regiónu zo SZV a založení AVS, opatreniach včelára na včelnici umiestnenej v podmienkach slabej včelej paše podľa vlastných dlhoročných skúseností včelárskeho odborníka MVDr. Ing. Z. Brokeša, informácie o bylinkovom mede, spomienku na 120. výročie od narodenia významného slovenského včelára a funkcionára JUDr. K. Novackého. Aktivite — petícii slovenských včelárov zameranej na boj proti pesticídom i stanovisku agrorezortu SR, ktorý nepodporí úplný zákaz pesticídov — neonikotinoidov škodlivých pre včely v rámci hlasovania v EÚ.
V druhej časti sa dozviete zaujímavé odpovede o včelách na otázky škodcovia včely medonosnej, ďalej o antioxidačnej aktivite a polyfenoloch obnôžkového peľu a o pripravovanom 7. ročníku KMF BB kraja v Žarnovici.
Vážení priatelia včelári — popri Vašej záslužnej práci Vám všetkým prajem príjemné chvíle prežívané s Vašimi včielkami, potešenie a radosť zo spoločných výsledkov a duševný relax a pohodu pri čítaní stránok nášho spoločného diela — SV.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
SÚ SVS
Ústredie SVS rokovalo v tomto roku už druhý krát…
Darina Jurčiová
Beseda so včelárom
RNDr. Miriam Filipová, PhD.,
Diagnostické okienko Národného referenčného laboratória pre zdravie včiel
Boris Rosinský
JUDr. Koloman Novacký – 120 rokov
Eva Schwarzová
Včelári navštívili školákov
Mgr. Štefan Debnár
V Žiline včelári opúšťajú Slovenský zväz včelárov a zakladajú AVS
Mgr. Štefan Debnár
Hovoríme s predsedom R SVS v Žiline s Gejzom Krebesom
RR SV
Agrorezort nepodporuje úplný zákaz pesticídov škodlivých pre včely
RR SV
Petíciu proti pesticídom odovzdali G. Matečnej v úľoch
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Opatrenia včelára na včelnici umiestnenej na piesočnatej pôde v podmienkach slabej včelej paše
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Opatrenia včelára v podmienkach slabej paše od vytočenia medu až po koniec roka
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
doc. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD., a kol.
Obnôžkový peľ – antioxidačná aktivita a polyfenoly
RR SV
Bylinkový med
RR SV
Za šírenie smrteľnej choroby včiel môžu ľudia