+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 10/2011

Vážení priatelia; v dnešnom mojom príhovore zodpovedného redaktora Vás všetkých čitateľov nášho časopisu chcem v jeho úvode čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám príjemné prežívanie posledného kvartálu tohto kalendárneho roka. Ako sami badáte, tohtoročné jesenné počasie je veľmi priaznivé, teplé a na prevažnej väčšine územia Slovenska až nadmieru suché. Uvedený  ráz počasia spôsobil v priebehu mesiacov august a september…

Slovenský včelár 9/2011

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; v úvodníku septembrového vydania nášho Slovenského včelára sa chcem zamyslieť spolu s Vami nad práve sa končiacim prelomom dvoch včelárskych rokov a udalosťami, ktoré sme v jeho priebehu prežívali a vnímali. Mesiace júl a august prežíva naša ľudská pospolitosť tradične na miestach, ktoré sú zdrojom relaxu, oddychu a čerpania nových fyzických i psychických síl….