+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 6 / 2012

Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som Vás všetkých zo srdca pozdravil v úvodníku Slovenského včelára, ktorý sme v spolupráci s Redakčnou radou pripravili na mesiac jún. Mesiac jún je označovaný za mesiac lesov. V nedávnej minulosti patrilo aj Slovensko ku tým málo krajinám  v Európe, ktorých územia boli pokryté čo do celkovej rozlohy z väčšej polovice lesami — s…

Slovenský včelár 5 / 2012

Vážení čitatelia; dostávate do rúk májové vydanie Slovenského včelára. Mesiac máj zvykne označovať ľudská populácia v našich zemepisných šírkach a dĺžkach aj prívlastkom „máj — mesiac lásky“. Patrí mu aj rad ďalších prívlastkov, akými sú napríklad  najkrajší, mesiac zamilovaných, mesiac kvetov… Príznačné je preň aj označenie mesiac mláďat, nového života… V našej  včelárskej ríši je mesiac máj mesiacom prvých…

Kurz chovu včelích matiek

Ústredie Spolku včelárov Slovenska pripravuje Kurz chovu včelích matiek pre začiatočníkov. Dátum:                2. – 3. júna 2012 Miesto konania: teoretická časť kurzu – turistická ubytovňa Sivá Brada, okr. Levoča praktická časť kurzu – včelnice prednášajúceho chovateľa včelích matiek  Kurz chovu včelích matiek

Projekt EÚ „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“.

Správy z predchádzajúcich rokov o včelárskej situácii vo svete v Európe a čiastočne i v Poľsku sú alarmujúce. V niektorých krajinách zaniklo až 50-60% včelstiev. Dôvody sa stále skúmajú, hoci prvé zistenia už boli formulované. Predchádzať tomuto znepokojujúcemu javu uskutočnil Karpatský zväz včelárov v Nowom Saczu ako žiadateľ a Spolok včelárov Slovenska v Trstenej ako partner realizáciu mikro-projektu pod…

Návšteva včelnice

Dopoludnia využívajú škôlkári z Drahoviec na vychádzky do prírody. Jedno z nich sa vybrali na včelnicu, aby si pozreli skutočný život včiel. „Nazreli“ do úľa, sledovali prichádzajúce včielky s nákladom, mali možnosť pozrieť si pomôcky, ktoré sa využívajú pri práci na včelnici. Deti boli disciplinované a zbytočne včely nevyrušovali. So všetkého boli očarené a zvedavým otázkam nebolo konca. A…