+421 901 705 436 svs@orava.sk

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTOVANÍ POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ ZAHRNUTÝCH DO VNÚTROŠTÁTNEHO PROGRAMU PRE SEKTOR VČELÁRSTVA 2019/2020

  Príručka Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020 Príloha č. 1 Žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci Príloha č. 2 Určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu Príloha č. 3 Ročný plán vykonávania vzdelávacích aktivít Príloha č. 4 Zoznam schválených včelníc Príloha č. 5 Žiadosť o poskytnutie pomoci Príloha…