Prezentácie

 

Laboratórne metódy a postupy pri vyšetrovaní vzoriek odobratých pri podozrení na nákazu MVP ( Ing. A. Brtková, PhD.)

 

Prevencia ochorenia včelstiev na mor včelieho plodu, postup včelára po zistení nákazy na jeho včelstvách, vyhlásení ohniska nákazy a opatrení nariadených RVPS, likvidácia včelstiev, náhrada za zlikvidované včelstvá v zmysle nových legislatívnych úprav, dezinfekcia včelnice a likvidácia včelárskeho náradia, pomôcok a inventáru  ( MVDr. Peter Čulen )