5. ročník Slovenského medového festivalu

SPOLOK VČELÁROV SLOVENSKA,
VÁS srdečne pozýva na 5 ročník Slovenského medového festivalu

Blíži sa termín konania nášho najvýznamnejšieho Spolkového podujatia, ktorým je 5. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej, ktorý sa bude tento rok konať 15. júla 2011 v priestoroch hotela Roháč, na Námestí M. R. Štefánika v Trstenej, na ktoré všetkých členov Spolku včelárov Slovenska i priaznivcov včelárstva v mene nášho Ú SVS srdečne pozývame.
Sprievodným programom SMF je okrem iných aj súťaž o Najlepší slovenský med, Najlepšiu slovenskú medovinu, Najkrajší perník a Najzaujímavejší včelársky exponát, či zariadenie.
Súťaž o najlepší med
V tomto roku Ústredie SVS vyhlasuje v súťaži o Najlepší slovenský med tri súťažné kategórie a to:
1. kategória – kvetový med
2. kategória – agátový med
3. kategória – medovicový med
Vzorky medov do súťaže prevezmú predsedovia R SVS od svojich členov a odovzdajú osobne svojmu krajskému zmocnencovi v dohodnutom termíne spolu s ostatnými náležitosťami (údajmi o každom súťažiacom a súťažnej vzorke), ktorý zabezpečí ich osobné doručenie do sídla Ústredia SVS, Oravická 612/12, 028 01 v Trstenej.
Súťaž o najlepšiu medovinu
V súťaži o Najlepšiu slovenskú medovinu budeme rozlišovať v tomto roku iba jednu kategóriu medoviny, bez ohľadu na pôvod (z medovicového alebo kvetového medu), farbu, druh, napr. prírodnú resp. inak dochucovanú a upravenú medovinu napr. rôznymi umelými alebo prírodnými esenciami (koreninami a vonnými bylinkami). Vzorky medovín do súťaže prevezmú predsedovia R SVS od svojich členov (obdobne ako u vzoriek medov) a odovzdajú osobne svojmu krajskému zmocnencovi v dohodnutom termíne spolu s ostatnými náležitosťami (údajmi o každom súťažiacom a súťažnej vzorke), ktorý zabezpečí ich osobné doručenie do sídla Ústredia SVS, Oravická 612/12, 028 01 v Trstenej.
Súťaž o najkrajší perník
V súťaži o Najkrajší perník bude preberať súťažné perníky od jednotlivých súťažiacich bez rozlíšenia motívu, druhu a množstva dňa 15.07.2011 t. j. v piatok v čase od 07.00 – 08.00 hod. v kongresovej sále hotela Roháč v Trstenej.
Súťaž o najzaujímavejší včelárskych exponát, zariadenie
V súťaži o Najzaujímavejší včelárskych exponát, zariadenie bude súťažné exponáty preberať od súťažiacich (bez rozdielu a triedenia) dňa 15.07.2011 t.j. v piatok v čase od 07.00 – 08.00 hod. v kongresovej sále hotela Roháč v Trstenej.
Vážení predsedovia R SVS, veríme, že v rámci svojich Regionálnych Spolkov včelárov Slovenka máte členov, ktorí sa radi pochvália svojimi kvalitnými, dobrými a chutnými výrobkami z medu, krásnymi medovníkmi i zaujímavými včelárskymi exponátmi, či zariadeniami a pomôckami, ktoré vyrobili a používajú pri svojej práci a prihlásia ich do jednotlivých súťaží v rámci 5. ročníka SMF v Trstenej a tiež, že nielen Vy, ale aj Vaši členovia v hojnom počte poctíte toto naše najvýznamnejšie celoslovenské podujatie slovenských včelárov a milovníkov medu a medoviny svojou účasťou a prítomnosťou v deň konania festivalu, ako aj na bohatých sprievodných podujatiach 5. ročníka SMF. Tešíme sa na naše vzájomné spoločné priateľské stretnutie na 5. ročníku SMF v Trstenej. Všetci ste aj spolu s Vašimi rodinnými príslušníkmi a priaznivcami včelárstva srdečne vítaní.
.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS