Akreditované včelárske programy (kurzy)

 

 

 

NPPC – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, pripravil nasledovné akreditované vzdelávacie programy (kurzy) v podpornom roku 2021/2022.

Prihlásiť sa môžete na tieto kurzy:

  • ,,Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočníkˮ
  • ,,Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“
  • ,,Chov včelích matiekˮ
  • ,,Inseminácia včelích matiekˮ
  • ,,Senzorické hodnotenie meduˮ

Upozornenie !

Na základe súčasnej situácie s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 môžu byť niektoré kurzy pozastavené a presunuté na iný termín v zmysle rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni a sú prezentované širokej verejnosti. Prípadné zrušenie kurzu a náhradný termín bude oznámený na stránke stránke Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok.

Účastníci kurzu budú musieť splniť jednu z nasledovných podmienok:

  • plné zaočkovanie
  • negatívny test PCR nie starší ako 72 hod. alebo antigénový test max. 48 hod.
  • potvrdenie o prekonaní Covid-19 s max. časovým odstupom 180 dní

(Podmienky pre účastníkov kurzu sú stanovené organizátorom – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok a budú sa upravovať podľa ich pokynov).

Termíny kurzov:

Dátum

Názov kurzu

Miesto konania

Kapacita 

20.-21.9.2021**

AÚVL – začiatočník

Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599

40 osôb

24.-25.5.2022**

AÚVL – začiatočník

Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599

40 osôb

7.-8.6.2022**

AÚVL – začiatočník

Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599

40 osôb

8.10.2021*

AÚVL – pokročilý (preškolenie)

Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599

40 osôb

17.1.2022*

AÚVL – pokročilý (preškolenie)

Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599

40 osôb

11.2.2022*

AÚVL – pokročilý (preškolenie)

Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599

40 osôb

11.3.2022*

AÚVL – pokročilý (preškolenie)

Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599

40 osôb

19.-20.5.2022**

Chov včelích matiek

Kráľová pri Senci, Včelárske múzeum

40 osôb

2.-3.6.2022**

Chov včelích matiek

Prešov, Prešovská univerzita

40 osôb

30.6.- 1.7.2022**

Inseminácia včelích matiek

Liptovský Hrádok, ÚVč, Gašperíka 599

10 osôb

22.10.2021*

Senzorické hodnotenie medu

Lužianky, Hlohovecká 2, NPPC  Nitra

15 osôb

19.11.2021*

Senzorické hodnotenie medu

Lužianky, Hlohovecká 2, NPPC Nitra

15 osôb

3.12.2021*

Senzorické hodnotenie medu

Lužianky, Hlohovecká 2, NPPC Nitra

15 osôb

*jednodňový kurz

**dvojdňový kurz

Prihlasovanie sa na kurzy je možné cez stránku Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok. Po naplnení kapacity miestnosti sa už nebude možné na daný kurz prihlásiť.

Kontakt na organizátora tel.: +421 44/290 10 51, e-mail: vcela.hradok@nppc.sk.

Prihlasovanie na kurzy plánované v roku 2022 sprístupní Ústav včelárstva Liptovský Hrádok postupne s ohľadom na vývoj pandemickej situácie (z tohto dôvodu nie je možné sa zatiaľ prihlásiť).