+421 901 705 436 svs@orava.sk

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel

V ý z v a    na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011  č. 536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.  Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel

Základné dokumenty

Stanovy Spolku včelárov Slovenska  24.09.2012     Organizačný poriadok 24.09.2012     Rokovací poriadok 24.09.2012 Novelizované Stanovy SVS      Novelizované Stanovy SVS l 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 2 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 3 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 4 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 5 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 6 04.05.2018 Štatút Svojpomocného fondu SVS 08.10.2017…

V ý z v a na predkladanie žiadosti

V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.  Výzva na predkladanie žiadosti Termín 31.10.2012

Projekt EÚ „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry”.

Správy z predchádzajúcich rokov o včelárskej situácii vo svete v Európe a čiastočne i v Poľsku sú alarmujúce. V niektorých krajinách zaniklo až 50-60% včelstiev. Dôvody sa stále skúmajú, hoci prvé zistenia už boli formulované. Predchádzať tomuto znepokojujúcemu javu uskutočnil Karpatský zväz včelárov v Nowom Saczu ako žiadateľ a Spolok včelárov Slovenska v Trstenej ako partner realizáciu mikro-projektu pod…