+421 901 705 436 svs@orava.sk

Metodický pokyn PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci…

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2017/2018    Priručka pre žiadateľa o poskytovani pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovani s včelimi produktmi 2017-2018 PRÍLOHY:   Príloha č.7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – prednáška, seminár Príloha č.8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – vedenie včelárskeho krúžku Príloha č.9 Prezenčná…

V Ý Z V A

V ý z v a o poskytnutie dotácie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve   Výzva na predkladanie žiadosti – podpora na opeľovaciu činnosť včiel  Príloha č. 1 Žiadosť-Podpora na opeľovaciu činnosť včiel  Príloha č. 2 Usmernenie-dotacia na opeľovaciu činnosť…

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 12.10.2015 do 08.01.2016. Podrobnejšie…