Krajský medový festival Žilinského kraja 2019

VČELÁRSKE UMENIE
plné zaujímavostí nielen pre včelárov, spojené s ochutnávkou a predajom včelích produktov
a tiež s možnosťou zažiť neopakovateľnú atmosféru a odviesť sa
na historickej motorovej drezine s panoramatickými vozňami