SLOVENSKÁ VČELÁR 1 – 2 / 2018

Milé včelárky a včelári,

ako iste viete, sama som veľkou fanúšičkou a propagátorkou slovenského medu a veľmi pozorne sledujem výsledky Vašej usilovnej práce na domácej aj medzinárodnej scéne. Chcem zablahoželať všetkým z Vás, ktorí v minulom roku dosiahli úspechy nielen na slovenských, ale aj na zahraničných súťažiach. Moje poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa na Slovensku zaoberajú chovom včiel a produkciou tak dôležitej a zdravej potraviny ako je med. V minulom roku sme sa včelárskou tematikou na ministerstve intenzívne zaoberali. Rozšírili sme poskytovanie pomoci aj na finančnú podporu. K šiestim opatreniam tak pribudli ďalšie dve a to monitorovanie trhu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom využiť ich potenciál na trhu. V rámci technickej pomoci tak môžu včelári dostať podporu na organizovanie prednášok, seminárov, krúžkov, vzdelávacích programov, výstav, účasť na medzinárodných podujatiach, publikačnú a propagačnú činnosť, na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou, náklady na zariadenie na odvčeľovanie, na vytáčanie medu, čerpadlo na med, zariadenie na spracovanie včelieho vosku, nákup novej úľovej zostavy. Nechýba ani príspevok na šľachtenie a ochranu genetických zdrojov autochtónnej domácej včely – slovenská kranská včela.
Ďalšou z noviniek, ktorú sme zaviedli je aj zmena definície včelárskeho roka. Pôvodné rozhranie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od 1. septembra sme nahradili obdobím od 1. augusta do 31. júla. Nariadenie týkajúce sa podpory nadobudlo účinnosť 1. júna 2017 a platí do sezóny 2019/ 2020. Nezabudnite, že žiadosti o vyplatenie pomoci musia byť predložené Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 31. mája kalendárneho roka. Na podporu včelárov a včelárskych združení v roku 2018 rozdelí agrorezort v rámci Národného plánu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva 1,2 milióna eur. O poskytnutie pomoci si po novom budú môcť požiadať včelárske združenia, ktoré združujú najmenej 10 % včelárov oproti doterajším minimálne 30 % včelárov.
Štátna podpora sa tak dostane k väčšiemu počtu prijímateľov. Chcela by som tiež zdôrazniť potrebu výchovy mladej generácie včelárov. Tak ako sa včely roja, aby zabezpečili budúce generácie, aj včelári by mali myslieť na to, že je nevyhnutné odovzdať svoje cenné skúsenosti mladším generáciám. Priemerný vek včelárov je na Slovensku ešte vyšší ako u poľnohospodárov a to až 60 rokov. Vaše praktické skúsenosti a dlhoročne načerpané vedomosti nedokážu nahradiť žiadne informácie na internete, či sociálnych sieťach. Nájdite si preto pri starostlivosti o včielky čas aj na mladých, dovoľte im spoznať krásy Vašej práce a učte ich ako sa starať o naše tretie najdôležitejšie ospodárske zviera — včelu. Milé včelárky a včelári, verím, že rok 2018 bude pre Vás úspešný.
Želám vám nielen veľa kvalitného medu, ale najmä dobré zdravie vašich včiel!
Vaša podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná