SLOVENSKÝ VČELÁR 7 – 8 / 2019

 

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári,

obdobie mesiacov júl a august, ktoré pre nevčelársku verejnosť je obdobím pre fyzickú i psychickú relaxáciu a oddych, pre včelársku komunitu znamená toto zmienené obdobie naopak čas, v priebehu ktorého musia znášať maximálnu fyzickú i psychickú záťaž v dôsledku vrcholiacich sezónnych včelárskych prác. Relatívna náhrada pre oddych a relax sa ponúka našim včelárom v inom, zimnom období… Okrem bežných včelárskych prác spojených s cieľom dosiahnutia maximálneho efektu z produkcie včelích produktov, VM, nových včelstiev je záver júna a júl obdobím, v ktorom môžeme zúročiť aj možnosť podpory z fondov EÚ i SR v rámci NP a vo forme žiadostí o podporu požiadať o čiastkovú refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia NP za podporný rok 2018/2019 v súlade s metodickým pokynom PPA SR a NV SR č. 135/2017 Z.z. Je potrebné takto urobiť najneskôr do 10.7.2019, aby sa Vaša žiadosť mohla spracovať a uplatniť do záveru júla na PPA SR. Záverom júla končí v roku 2019 aj podporný rok 2018/2019, rovnako ako končí aj včelársky rok. Od 1. augusta začína nový podporný rok 2019/2020 a tiež nový včelársky rok 2020. Vo včelárskej praxi je koniec jedného včelárskeho roka a začiatok nového oveľa komplikovanejší ako čisto v teoretickej, kalendárnej rovine akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať… A to z dôvodu, že včelár ho musí vnímať individuálne, podľa prostredia a lokality, v ktorej včelári a v súlade a náväznosti na vnímanie života a vnútorného stavu v jeho včelstvách, ktoré svoje správanie sa prispôsobujú a riadia podľa slnovratov. Konkrétny koniec a začiatok môže narušiť často aj súhra klimatických, poveternostných činiteľov a znáškových podmienok, ktoré si vyžiadajú,
vynútia i následnú reakciu a zosúladenie včelárovej činnosti i mysle. Doterajšie, tohtoročné špecifiká, tropické horúčavy i výkyvy v znáškach potvrdzujú naplno toto moje konštatovanie. Taký je život vo všeobecnosti i život včelára, ktorý je práve z tohto hľadiska charakteristicky zaujímavý, pútavý a jedinečný. Aké zaujímavosti pre svoje včelárenie nájdete v tomto dvojčísle Slovenského včelára? Popri stálych rubrikách akými sú 1000 otázok a odpovedí o včelách od V. Križana, dobrých staronových radách o postupe pri produkcii a vytáčaní ťažšie vytočiteľných medov od Z. Brokeša, informatívnych článkov z interného života našich spolkov a OZ a ich orgánov Vás určite zaujmú aj články venované novému spôsobu získavania plastečkového medu podľa rakúskeho autora Matthäusa Krasnika, postrehy poľského včelára P. Szyszku obsiahnuté v druhej časti článku Kanadské produkčné včelnice, či prevzatý článok rozhovoru s Ing. R. Novosadovou z Branova pod názvom V pyramídach našli med, ktorý bol úplne v poriadku, ktorý spracovala pre denník SME redaktorka E. Rybárová. Z dôvodu, že MPRV SR rozhodlo o spôsobe podávania žiadostí na podporný rok 2019/2020 ešte podľa pôvodného NV SR č. 135/2017 Z.z. (avšak EK schválila dňa 15.06.2019 pre Slovensko nový Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2020, 2021, 2022), rozhodla sa tento NP — RR uverejniť v tomto čísle SV č. 7-8/ 2019. Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári, želám Vám pokoj v duši a radosť z dobrých výsledkov Vašej užitočnej práce.

Ing. Pavol Kameník
ZR SV

Z obsahu

Príhovor ZR SV
SÚ SVS
Druhé zasadnutie Ústredia SVS v tomto roku sa konalo v Handlovej
SÚ SVS
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2019
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaže o najlepší slovenský med
Pozvánka na podujatie Včelárske umenie v Oravskej Lesnej
Ela Rybárová
V pyramídach našli med, ktorý bol úplne v poriadku
RR SV
Bez zbytočnej námahy čistý úľ po celý rok
RR SV
Kanadské produkčné včelnice
Schválený Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2020/2021/2022
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Plástečkový med – Kazetový systém z Rakúska
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Vytáčanie medu
doc. Ing. Martin Mellen, PhD. a kol.
Včelie produkty – Plástový peľ 
Ing. Rita Novosadová
Séria praktických včelárskych kurzov
Pozvánka na 9. ročník KMF Banskobystrického kraja
Ing. Rita Novosadová
Levanduľový deň 2019