Slovenský včelár 9-10/2015

Vážení čitatelia,
dovolenkové a prázdninové obdobie skončilo a pre nás včelárov beží plným prúdom nový včelársky rok. Aby bol rovnako úspesv_9_10_2015šný ako ten skončený, je dôležité venovať popri iných nevyhnutných prácach maximálnu pozornosť už na jeho začiatku starostlivému a včasnému akŕmeniu včelstiev, ktorému musia predchádzať práce (najmä v oblastiach s výskytom neskorej medovicovej a najmä melecitóznej znášky), ktoré musia včelári vykonať, aby v podstatnom rozsahu odstránili takéto medné zásoby z plodísk z dôvodu, že tieto sú našimi medometmi nielen ťažko, alebo nevytočiteľné, ale aj z dôvodu, že tieto sú vonkoncom nevhodné na zimovanie.
Vyhraté majú tí včelári, ktorých osobné konanie v dostatočnom časovom predstihu predbehlo prácu jeho usilovných včeličiek pred melecitóznou znáškou a pripravili si na zimovanie vhodné zásobné plásty kvetového medu, alebo si v sezóne odložili a ošetrili žemľové plásty na výmenu do plodísk za vybraté melicitózne. Podávané glycidové sirupy v podobe repného cukru a vody v osvedčenom pomere 3 : 2 dnes nahrádzajú včelári čoraz častejšie izoglukózovými náhradkami vyrobenými na báze štiepenia kukuričného či obilninového škrobu, často dopestovaných svetovými poľnohospodármi z geneticky modifikovaných osív. Aj keď sa naši slovenskí včelári ako súčasť slovenského národa pri kúpe akéhokoľvek tovaru orientujú a rozhodujú na základe cenovej ponuky nášho tržného hospodárstva, v danom prípade to akosi zdá sa, že neplatí. Jeden kilogram repného cukru bolo možné v priebehu roka bežne kúpiť v našich super a hypermarketoch v akcii už po 0,52 až 0,54 Eura za kg, pričom najlacnejšie kŕmne sirupy ponúkali obchodní díleri po 0,82 až 0,88 Eura i viac za 1 kg — pri koncentrácii cukru ku vode v pomere 3 : 2…. Diskutabilná preto naviac naďalej zostáva situácia na témy — zbytkov izoglukózy v jarných medoch, šetrenia včiel, GMO zdroja, cena atď. Pri našej návšteve v Poľsku, tamojší včelári pridávajú do cukrových kŕmnych roztokov odvar zo zmesi liečivých bylín, stromového ihličia, koreňov rastlín, či prírodné antibiotiká… Jeden z ponúknutých (prezradených) receptov spracovávame pre jeho uverejnenie v poslednom tohtoročnom dvojčísle SV. Absolvovaná ozdravná kúra včeličiek krátkovekých ale i dlhovekých blahodárne pôsobí nielen v priebehu zimovania, ale aj v skorú jar. Spoločnému nepriateľovi: chorobám včiel a ich zdolávaniu boli orientované a venované aj stretnutia včelárov žilinského regiónu opísané v článku autora Mgr. Š. Debnára, ako aj zamerané témy prednášajúcich odborníkov zo včelárskej praxe Ing. K. Balcu, RNDr. S. Karáča, Ing. Řihu, Š. a J. Mikulášovcov…, ktoré odzneli v rámci prednáškového bloku na 9. ročníku SMF v Trstenej. V tomto dvojčísle SV nájdete aj spracované výsledkové listiny súťažiacich včelárov v jednotlivých súťažných kategóriách: — o najlepší slovenský med a medovinu.
V článku MVDr. Ing. Z. Brokeša sa dočítate o trúdokladnom včelstve, jeho identifikácii na včelnici, postupoch a opatreniach, ktoré musí včelár vykonať, atď. Ďalej sú to články s informáciami a novými i staronovými poznatkami o mede, medovine od kolektívu pedagógov SPÚ v Nitre a PhDr. F. Geletu, informácie o uskutočnených a vydarených včelárskych podujatiach Oravského múzea v Dolnom Kubíne, Sekretariátu Ú SVS a Hornooravského včelárskeho spolku Trstená: Včelárskom odpoludní v Múzeu oravskej dediny v Zuberci — Brestovej a v Oravskej Lesnej — v areáli Múzea oravskej lesnej železnice na Tanečníku, ako aj informácie o 5. ročníku Krajského medového festivalu v Žarnovici. Článok a informácie o uskutočnenom odbornom dvojdňovom zájazde našich členov SVS v Poľsku uverejníme v nasledujúcom dvojčísle SV.
Vážení čitatelia, prajem Vám všetkým príjemné čítanie nášho SV.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Príhovor zodpovedného redaktora SVsv9_10_2strana
Ing. Pavol Kameník
9. ročník SMF
Lýdia Kubinová
Odborná súťaž o Najlepší slovenský med a Najlepšiu slovenskú medovinu
v rámci 9. ročníka Slovenského medového festivalu v Trstenej
RNDr. Jozef Žigo
Súťaž o najkrajší medovník v rámci 9. ročníka SMF v Trstenej
Lýdia Kubinová
Včelárske popoludnie v Zuberci Brestovej
PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD. a kol.
Medoviny
RNDr. Jozef Žigo
5. ročník KMF Banskobystrického kraja v Žarnovici
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Poľskí včelári na návšteve školskej včelnice v Trstenej
PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD. a kol.
Zo spektra o mede – konzumácia, účinky na ľudský organizmus
Mgr. Štefan Debnár
Zbližovanie žilinských včelárov sa začalo Spoločný nepriateľ: Choroby včiel
PhDr. Elena Beňušová
Včelárske popoludnie v areáli Oravskej lesnej železnice na Tanečníku, v Oravskej Lesnej
PhDr. František Geleta.
Čítajme a vzdelávajme sa v zime
PhDr. František Geleta
O čom písal Slovenský včelár pred 90. rokmi
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Trúdokladné včelstvo