VČELÁRENIE V HORÁCH

Slovensko je prevažne hornatá krajina. Jeho územie pokrývajú s viac ako 50-tich % lesy, a to najmä ihličnaté, zmiešané a listnaté. V severojužnom smere je celá severnejšia položená časť Slovenska znateľne klimaticky chladnejšou a drsnejšou oblasťou oproti južnejšie položeným oblastiam s nižšími celoročnými priemermi teplôt, nižším počtom teplých slnečných dní umožňujúcim včelám výlety za zdrojmi znášky, vodou a inými plnohodnotnými životnými potrebami a o to dlhšie trvajúcim obdobím prebývaniu včiel v úli z dôvodu ich vnútro úľových činností a počas ich zimovania. Horské severnejšie položené oblasti Slovenska si vyžadujú vzhľadom na uvedené špecifiká aj špecifický osobitý prístup k chovu silných produkčných včelstiev a metódam a technológiám obhospodarovania včelstiev preto, aby výsledky včelárenia boli aj v týchto menej výdatných, menej ideálnych, drsnejších a ťažších podmienkach dobré a včelári malí i veľkí začínajúci i pokročilí ktorí sa budú nimi riadiť ako jednou z možných ciest a si tieto osvoja – úspešne. Práve pre takéto včelárenie vo vyšších polohách a takúto skupinu včelárov sme sa rozhodli vydať so súhlasom autora – Heinricha Gritscha, ktorý sme získali pri návšteve jeho včelnice v Silze v r.2014 – slovenský preklad jeho úspešnej knihy pod názvom „Včelárenie v horách“, ktorú autor na vlastné náklady vydal v r.2005. Jej obsah a forma je obdobná s originálom, ktorý na celosvetovej včelárskej výstave Apimondia 2005 v írskom Doubline bol odmenený zlatou medailou za najlepšiu knihu. V r.2010 bola kniha preložená aj do češtiny autorom Dr.Daliborom Titerom pod názvom „Silná včelstva po celý rok“.