Včelársky zájazd Spolku včelárov Slovenska do Poľska

Včelársky zájazd Spolku včelárov Slovenska do Poľska

Stalo sa už tradíciou, že členovia Spolku včelárov Slovenska a ich rodinný príslušníci každé leto navštívia spoločne niektorú zaujímavú časť Európy. Aj tento rok Ústredie Spolku včelárov Slovenska v spolupráci
s Karpatským zväzkom včelárov v Novom Sonči pripravuje pre členov SVS 5-dňový odborno-kultúrny včelársky zájazd, počas ktorého chceme okrem návštev včelníc a včelárskych zariadení poľských
priateľov v severnej časti Poľska – v Mazurskej oblasti spoznať aj bohatú históriu tejto zaujímavej časti Poľska. Termín zájazdu je naplánovaný na obdobie dní 22. – 26. 08. 2018.
Predpokladaný odchod účastníkov zo Slovenska bude v stredu 22. augusta 2018 v skorých ranných hodinách a to buď zo sídla Ústredia SVS v Trstenej (cca o 5.00 hod. ráno), alebo z Nitry, resp. Žarnovice – v závislosti od počtu a geografického zloženia prihlásených účastníkov.

Plánovaný program odborno-kultúrneho včelárskeho zájazdu:

Streda – 22. 08. 2018
– odchod z Trstenej (cca o 5.00 hod.) do Dzialdowa (približne 564 km – predpokladaná 7 hodinová trasa)
– návšteva interaktívneho múzea germánskeho štátu v Dzialdowe (interaktívne múzeum germánskeho štátu v Działdowe je jedinou inštitúciou tohto druhu na svete. Na multimediálnych dotykových obrazovkách a projekciách (vrátane tých, ktoré sú implementované v 3D technológii a takzvanej
rozšírenej reality) môžeme skúmať históriu rytierskych kostolov – hlavne germánskeho rádu, animácie bitiek a obliehacích strojov, techniky a stratégie vojen, ale aj tajomstvá zámockej kuchyne, remeslá, každodenný život obyvateľov hradov a miest. Všetko v kontexte pôvodných pamiatok z dejín Działdowszczyzny a území germánskeho štátu (vrátane exponátov z Múzea v Malborke, Olsztyne, Elblągu, Brodnice a iné).
– prehliadka germánskeho hradu Ostróda (hrad Ostróda je najznámejšou pamiatkou mesta Ostród. Budova pochádza zo 14. storočia a je každoročne veľmi obľúbená u turistov. Rovnako ako ostatné nemecké hrady v Poľsku, bol postavený z tehál. Jeho stavba začala okolo roku 1349.)
– krátka návšteva miestnej včelnice a včelárskej prevádzky
– deň zakončíme krátkou prechádzkou po brehu jazera Drwecki
– večera
– ubytovanie v dvoj a trojposteľových izbách v hoteli SAJMINA (Ostróda).
Štvrtok – 23.08.201
– raňajky
– plavba loďou po Elblagskom kanála (Pri stavbe Elblągského kanálu boli spojené jazerá z rôznych nadmorských výšok medzi Ostródou a Vistulovou lagúnou. Rozdiel v úrovniach hladiny vody dosahuje 100 m. Zvláštnosťou európskeho významu je súbor 5 sklzníc, na ktorých sa lode posúvajú na špeciálne plošiny po koľajniciach. Zdvíhacie zariadenia používané na tento účel sú mechanicky poháňané prietokom vody. Trasa 5 hodinovej plavby loďou cez 5 rámp je prehliadkou jedného z najunikátnejších
technických vodárenských a hydraulických riešení na svete a zároveň prehliadka ornitologickej rezervácie pri jazere Druzno.). V priebehu plavby je naplánovaná krátka zastávka v legendárnej osade Truso, ktorá
sa nachádza v blízkosti Druznického jazera.
– prehliadka starobylého mesta Elblak – okresného mesto vo Varmijsko-mazurskom vojvodstve. Sídlia tu úrady elblągského okresu. Patrí k najstarším mestám v Poľsku vôbec (založené v r. 1237, mestské práva
získalo v r. 1246). Mesto malo právo aktívnej voľby kráľa.
– prehliadka prímorského mesta Frombork
– mesta nad Viselským zálivom vo Varmijsko-mazurskom vojvodstve v Poľsku. V rokoch 1510 – 1543 vo Fromborku žil, pracoval a neskôr bol aj pochovaný astronóm Mikuláš Koperník. Prehliadka zahŕňa
aj návštevu katedrály Nanebovzatia P. Márie a sv. Ondreja (zo 14. storočia), veže Radziejowského, v ktorej sa nachádza Foucaultovo kyvadlo, ďalej Koperníkovej veže a jeho súkromného observatória
i celého múzea Mikuláša Koperníka
– krátka návšteva miestnej včelnice a včelárskej prevádzky
– večera spojená so spoločenským posedením
– druhý nocľah v hoteli Sajmino (Ostróda)
– ubytovanie v dvoj a trojposteľových izbách
Piatok – 24.08.2018
– raňajky
– návšteva včelnice Mateja Zureka a stretnutie s predsedom Provinčného zväzu včelárov – Jozefom Wyskom.
– prehliadka mesta Lidzbark Warmiński a Barmskeho zámku. Mesto samotné bolo v minulosti bohatým centrom viery a kultúry a bolo známe pod názvom Perla Warmie. Barmský zámok, alebo tiež zámok vojnového biskupa je považovaný za veľkú umeleckú a historickú hodnotu vo svete a bol uznaný ako historická pamiatka poľskej vlády.
– prehliadka Minor baziliky v Stoczeku. Svätyňa v meste Stoczek je komplex posvätných budov: kláštora, baziliky a galérie. Názov menšej baziliky mu dal v roku 1987 pápež Ján Pavol II. Už v stredoveku tu bola uctievaná socha Božej Matky, pre ktorú bola v priebehu času postavená kaplnka.
– prehliadka Mariánskeho oltára v bazilike Navštívenia Panny Márie v Svätej Lipce. (Jezuitský kláštorný areál je považovaný za najkrajšiu barokovú pamiatku v Poľsku. Do areálu mariánskeho pútnického
miesta vstúpite barokovou bránou z 18. storočia. V interiéri baziliky ľahko podľahnete prepychu vnútornej výzdoby. Najväčšou atrakciou je barokový orgán z roku 1721. Počas hrania sa na ňom pohybujú sošky Panny Márie, anjela Gabriela a zvončeky. Anjel v strednej veži hrá na mandolínu a cherubíni sa otáčajú okolo vlastnej osi).
– večera
– ubytovanie – hotel Agros Ketrzyn (prvá noc z celkovo dvoch nocí)
Sobota – 25.08.2018
– raňajky
– výlet loďou mazurskou magistrálou spojený s prehliadkou mesta a ev. kostola, v prípade záujmu a trošky šťastia si môžu počas plavby účastníci chytiť vlastnú rybu a pripraviť si ju na ražni.
– návšteva Vlčieho brlohu – Hitlerovho hlavného bunkra, v ktorom sa spolu s hlavným velením ozbrojených síl zdržiaval s krátkymi prestávkami od roku 1941. Hitler prišiel do Wilczeho Szanca (Vlčieho
brlohu) 24. júna 1941 a zostal tu do 20. novembra 1944. Dnes je poľský Vlčí brloh, jedno z ôsmich hlavných stanovíšť nacistov mimo územia Nemecka, sprístupnený turistom. Navštevuje ho ročne okolo
300-tisíc ľudí.
– presun do mesta Ketrzyn, prehliadka germánskeho zámku v Ketrzyne a kostola sv. Georgia
– návšteva včelnice a včelárskej prevádzky miestneho veľkovčelára (400 včelích rodín)
– večera
– ubytovanie – hotel Agros Ketrzyn (druhá noc)
Nedeľa – 26.08.2018
– raňajky
– presun z mesta Ketrzyn cez Mragowo do mesta Olsztyn (cca 88 km – 2 hod.)
– prehliadka mesta Olsztyn
– návšteva pútnického miesta Panny Márie Gietrzwald (jediného miesta v Poľsku s cirkvou uznaným zjavením Panny Márie). V roku 1877 sa v tesnej blízkosti svätyne, kde bol od šestnásteho storočia uctievaný obraz Panny Márie, zjavila Panna Mária dievčatám Justyne Szafrańskej (13 rokov) a Barbare Samulowskej (12 rokov). Predstavila sa ako Panny Márie Nepoškvrneného počatia, do troch mesiacoch sa zjavila 163 krát, čo podporilo každodenné modlitbu ruženca a žiadosť o vybudovanie kaplnky s jej postavou. Počas jedného zo zjavení Kráľovnej Anjelov bol požehnaný prameň v blízkosti kostola, ktorý sa stal dejiskom početných uzdravení.
– Obed a návrat domov v neskorých nočných hodinách. (Trasa dlhá 637 km – cca 8 hodín)
Predpokladaná cena je 300,- Eur na jednu osobu. V cene poplatku sú zahrnuté nasledovné náklady:
– Doprava
– Cestovné poistenie
– 4x nocľah (2 noci v hoteli Sajmino a 2 noci v hoteli Agros)
– Polpenzia (v stredu večera, vo štvrtok – piatok – sobota raňajky a večera, v nedeľu raňajky a obed)
Vstupné do:
– interaktívneho múzea germánskeho štátu v Dzialdowe
– germánskeho hradu Ostróda
– plavba loďou na Elblagskom kanáli
– Frombork katedrály
– Múzea M. Koperníka a veže Frombork
– zámku v meste Lidzbark Warminskie
– Minor baziliky v Stoczeku
– Svätej Lipky
– plavba loďou po Mazurskej magistrále
– Vlčieho brlohu – Hitlerovho hlavného bunkra – germánskeho zámku v Ketrzyne a kostola sv. Georgia
– zámku v Olsztyne
– Služby sprievodcu
– Parkovné
Milí členovia, toto je len stručný program nášho odborno-kultúrneho včelárskeho zájazdu. Predpokladáme, že program sa bude ešte dopĺňať o návštevy ďalších včelníc a včelárskych zariadení
v trase zájazdu. Nástupné miesto a čas odchodu sa môže zmeniť v závislosti od počtu a regionálneho zloženia prihlásených účastníkov (napr. Nitra, Žarnovica… a pod.) Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. mája 2018 ešte aj priamo na SÚ SVS, č.tel. 0901 705 436.