VENUJTE NÁM 2% z dane

 

Venujte nám svoje 2% z dane

Vážení členovia SVS, vážení priaznivci včelárstva, na začiatku roka prichádza opäť čas, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte 2% percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre podporu nášho Spolku včelárov Slovensku, ktorého členovia chovajú vyše 20 tisíc včelstiev, ktoré pomáhajú zvyšovať úrody ovocia a iných poľnohospodárskych plodín a skrášľovať naše životné prostredie opeľovaním hmyzoopelivých rastlín. Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou platenou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na rozvoj celoslovenského spolkového včelárstva.

Identifikačné údaje Spolku včelárov Slovenska – ako prijímateľa vašich 2% z dane:
Obchodné meno a názov: Spolok včelárov Slovenska
Sídlo: Oravická 612/12, 028 01 Trstená
IČO: 22 665 072
Právna forma: občianske združenie

Ako postupovať, ak ste zamestnanec:
• Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
• Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
• Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
     – 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali                                  menej ako 40 hodín.
      3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom • Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Vaše identifikačné údaje vpíšte do Vyhlásenia (predvypísané tlačivo). Vyhlásenie nájdete na internetovej stránke SVS: www.spolokvcelarovslovenska.sk obsahujúceho zároveň identifikačné údaje občianskeho združenia Spolok včelárov Slovenska spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.

 VYHLÁSENIE

 

Za váš finančný príspevok vám
ĎAKUJEME