Venujte nám svoje 2% z dane

Vážení členovia SVS, vážení priaznivci včelárstva,

na začiatku roka prichádza opäť čas, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte 2% percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre podporu nášho Spolku včelárov Slovensku, ktorého členovia chovajú vyše 20 tisíc včelstiev, ktoré pomáhajú zvyšovať úrody ovocia a iných poľnohospodárskych plodín a skrášľovať naše životné prostredie opeľovaním hmyzoopelivých rastlín. Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou platenou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na rozvoj celoslovenského spolkového včelárstva.
Identifikačné údaje Spolku včelárov Slovenska – ako prijímateľa vašich 2% z dane:
Obchodné meno a názov: Spolok včelárov Slovenska
Sídlo: Oravická 612/12, 028 01 Trstená
IČO: 22 665 072
Právna forma: občianske združenie

Ako postupovať, ak ste zamestnanec:
• Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
• Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
• Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
o 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
o 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
• Vaše identifikačné údaje vpíšte do Vyhlásenia (predvypísané tlačivo Vyhlásenia nájdete na internetovej stránke SVS: www.spolokvcelarovslovenska.sk) obsahujúceho zároveň identifikačné údaje občianskeho združenia Spolok včelárov Slovenska spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
• Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
• Nezasielajte tlačivá na našu adresu, všetko spracováva daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady takisto prevádzajú odvedenú časť dane na náš účet; vy jeho číslo poznať nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate.

Ako postupovať, ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
• Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sami, vypočítajte si:
o 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
o 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. marca) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
• Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Ako postupovať, ak ste právnická osoba:
• V daňovom priznaní sú vo IV. oddiele uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítajte si vaše 1,5% (2%) z dane, čo je zároveň maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech občianskeho združenia Spolok včelárov Slovenska. Poukázať 1,5% (2%) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech.

  Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné 

 Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné

Za váš finančný príspevok vám
ĎAKUJEME