Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie…

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení podľa § 2 ods. 5.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať’ priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

Termín k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie je do 14.9.2017.

Prílohy:
 Výnos ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č 536_2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
 Výzva
 Žiadosť
 Vyhlásenie
 Cenník