20. máj SVETOVÝ DEŇ VČIEL

Svetový deň včiel pripadá na 20. mája, deň narodenia významného slovinského včelára, Antona Janšu.
Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila tento nový svetový deň v rezolúcii A/RES/72/211, čím reagovala na iniciatívu Slovinskej republiky z roku 2014, ktorú v jej úsilí v septembri 2015 podporila Medzinárodná federácia včelárskych asociácií (Apimondia).
Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 2017 vyhlásilo 20. mája za Svetový deň včiel. Toto rozhodnutie podporili všetky členské štáty OSN, mnohé ďalšie krajiny a OSN osobitne zdôraznila, že aj USA, Kanada, Brazília, Argentína, všetky štáty Európskej únie, Ruská federácia, Čína a Austrália.
Včely a ďalší opeľovači – najmä motýle, netopiere aj kolibríky umožňujú mnohým rastlinám, vrátane kultúram potrebným pre výživu človeka, reprodukovať sa. Preto 20. mája bol zvolený za Svetový deň včiel. Dátum tohto svetového dňa je spomienkou na výročie narodenia slovinského včelára Antona Janšu (20. mája 1734 – 13. september 1773), ktorý v 18. storočí bol pionierom moderných včelárskych techník v Slovinsku.
Anton Janša spolu s dvoma bratmi sa v roku 1766 vybral do Viedne. Antonovi bratia sa venovali výtvarnému umeniu, Anton sa stal včelárom a zložil včelársku školu. Rakúska panovníčka Mária Terézia v roku 1769 prejavila záujem o zlepšenie včelárstva. Dňa 6. apríla 1770 sa oficiálnym cisárskym dekrétom stal prvým cisárskym učiteľom včelárstva vo Viedni. Ako ďalej zdôraznila Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) týmto novým dňom sa vzdáva pocta aj včelám za ich kapacitu tvrdo pracovať. Včely sú pracanti, nielen svojou schopnosťou opeľovať, ale aj producentky medu. A ten je po tisícročia oceňovaný pre výživové aj liečivé vlastnosti.
FAO, špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov (OSN), ďalej v súvislosti so Svetovým dňom včiel upozornila včely ako opeľovačky sú zárukou pre bezpečné potraviny rastlinného pôvodu, ale slúžia aj ako výstražné majáky upozorňujúce na narastajúce riziká environmentálneho charakteru. Insekticídy, pesticídy, zmeny používania pôdy, monokultúrna forma pestovateľskej činnosti znižujú disponibilné výživové možnosti a ohrozujú včelstvá