+421 901 705 436 svs@orava.sk

Základné dokumenty

Stanovy Spolku včelárov Slovenska  24.09.2012     Organizačný poriadok 24.09.2012     Rokovací poriadok 24.09.2012 Novelizované Stanovy SVS      Novelizované Stanovy SVS l 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 2 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 3 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 4 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 5 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 6 04.05.2018 Štatút Svojpomocného fondu SVS 08.10.2017…