+421 901 705 436 svs@orava.sk

NOVELIZOVANÉ DOKUMENTY SVS

Novelizované stanovy Spolku včelárov Slovenska  Novelizované Stanovy SVS l  Novelizované Stanovy SVS 2  Novelizované Stanovy SVS 3  Novelizované Stanovy SVS 4  Novelizované Stanovy SVS 5   Novelizované Stanovy SVS 6 Novelizovaný Rokovací poriadok Spolku včelárov Slovenska  Rokovací poriadok SVS Novelizovaný Organizačný poriadok Spolku včelárov Slovenska  Organizacny poriadok SVS

Základné dokumenty

Stanovy Spolku včelárov Slovenska  24.09.2012     Organizačný poriadok 24.09.2012     Rokovací poriadok 24.09.2012 Novelizované Stanovy SVS      Novelizované Stanovy SVS l 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 2 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 3 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 4 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 5 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 6 04.05.2018 Štatút Svojpomocného fondu SVS 08.10.2017…