Kalendár včelára – November

Nasledujúce štyri mesiace až do februára znamenajú pre včelára relatívny oddych od priamej práce so včelami, neznamená to však, že včelnicu vôbec nenavštívime. Prichádza zima, aj keď ešte nie podľa kalendára, ale pocitovo ju registrujeme my aj naše včielky. Tešíme sa z každého pekného dňa, keď je ešte prelet, a včely môžu vyprázdniť svoje výkalové vačky, aby zimovanie bolo bez problémov.
Na včelnici.
S príchodom chladnejšieho počasia sa obmedzuje aj možnosť pracovať priamo so včelami. Prvoradým úkonom tohto mesiaca je využiť pekné počasie na doliečenie včelstiev a znížiť spád klieštika pokiaľ možno na nulovú hodnotu. V starších číslach Včelára sa stretávame s rôznymi hraničnými hodnotami pod ktoré sa treba dostať v spáde klieštikov. Uvádza sa 50, 30, 20 ks, pre posledné preliečenie. Ak má včelár možnosť kontrolovať spád a počasie to dovolí, ešte jedno preliečenie ho finančne nezruinuje a môže mať dobrý pocit, že liečbu vykonal poctivo. Ďalšia možnosť preliečenia, ktorá nám posúva teplotnú hranicu pod 10 0C je preliečenie aerosolom s acetónovým nosičom. Základné organizácie aerosolový vyvíjač majú, treba sa dohodnúť a najmä vysvetliť starším včelárom, že táto liečba je potrebná. Ale pozor! Treba použiť acetón potrebnej čistoty.
Posledné pekné dni tohto mesiaca treba využiť ešte na práce na včelnici. Ak to počasie dovolí, treba ponatierať strechy úľov, úle samotné, treba skontrolovať letáčové vložky a upraviť letáče proti hlodavcom. Rámiky určené na vyradenie treba vyrezať. Samotný rámik po vyrezaní buď použijeme v ďalšej sezóne a potom je dobré ho dezinfikovať, alebo ho spálime. Niektorí včelári rámiky aj so stavbou vyvárajú a takýto nadrôtikovaný rámik použijú v ďalšej sezóne. Vyvarený vosk alebo vyrezané dielo dávame spracovať do špecializovaných firiem na medzistienky. Je dobré túto prácu vykonať ešte v tomto mesiaci, pretože december je už mesiac vianočný a podľa mojich skúseností by mali medzistienky aspoň pol roka „zrieť“ a nemali by sa používať hneď po vylisovaní. Ďalšia práca, ktorá sa dá vykonať v chladnejších bezletových dňoch je spracovanie odviečkovancov. Ak v sezóne nie je dostatok času na ich spracovanie, tak teraz je na to vhodná doba. Niektorí včelári ich ešte počas sezóny vymyjú od medu, medový roztok skŕmia včelami a vosk odložia alebo hneď roztavia. Iní si túto prácu odložia mimo sezónu. Z vymytého medu sa dá spraviť medovina a vosk vyvariť. Z odviečkovancov je spravidla najkrajší vosk vhodný najmä na výrobu sviečok. Práve táto činnosť je ďalšou z možností ako ekonomickejšie zužitkovať vosk. Koncom mesiaca je možnosť vytvoriť krásne sviečky, vianočné ozdoby, obrázky. Literatúry a článkov na túto tému je dosť, chcem len podotknúť, že je to činnosť, ktorú s obľubou robia aj deti a možno je to jedna z ciest, ako získať ich náklonnosť k včeláreniu. Z vlastnej skúsenosti viem potvrdiť, akú ohromnú radosť spraví prvá vianočná ozdoba na stromček alebo prvá sviečka z krásneho žltého vosku. No a tých starších určite poteší medovina z vlastného medu. Nie som naklonený alkoholu, ale radšej medovinu ako skrmovať medový roztok včelami. Najmä ak máme včelstvá na viacerých stanovištiach je to veľké riziko zo zdravotného hľadiska. Ak len jedna rodina na stanovišti má nejakú včeliu chorobu, tak si ju pekne svojpomocne môžeme rozšíriť do celého chovu.
Nástup zimy prináša problémy nielen vtáctvu, ale aj včelárovi. Lastovičky a včeláriky sú už preč, tie si pochutnávali na včelách hlavne v chladných periódach leta a nastupujú sýkorky, ďatle a žlny. Proti sýkorkám sa dá brániť na včelnici pletivom alebo sieťovinou pred letáčmi, horšie je to s ďatľami a žlnami. Posledne menované akonáhle objavia zdroj potravy v úľoch, je veľká pravdepodobnosť, že budú navštevovať včelnicu pravidelne. Ďateľ svojím zobákom vytvorí otvor asi vo veľkosti dvojkoruny, najmä na stenčených miestach úľa ( vyfrézované úchyty, spojnica nadstavkov ), žlna zelená aj otvor vo veľkosti päste. Brániť sa proti takýmto dobyvateľom je ťažké, sú chránení a svojim spôsobom veľmi ostražití.