Kurz medového pečiva

Spolok včelárov Slovenska v spolupráci s R SVS Želovce organizuje v dňoch 24. a 25. júna 2011 prvý kurz medového pečiva. Dvojdňový kurz pod vedením pani učiteľky Anny Urdovej a jej manžela z Veľkého Krtíša, sa bude konať v reštaurácii Fontána v Želovciach v dňoch 24. júna (v piatok) od 14.00 hod do 20.00 hod a 25. júna (v sobotu) od 8.00 hod do 18. 00 hod. Úspešné absolventky a absolventi kurzu obdržia Certifikát o absolvovaní kurzu. Ubytovanie a nocľah pre účastníkov je zabezpečený v neďalekom penzióne (každý účastník si náklady na ubytovanie hradí sám). Informácie o možnosti ubytovania i o zabezpečení rezervácie Vám poskytne predseda
R SVS Želovce – Mikuláš Kajtor na č.t. 047/ 48 71 227 resp. mobil: 0905 69 624.
Svoje záväzné prihlášky zasielajte v termíne do 20. júna na adresu:
Sekretariát Ú SVS
Oravická 612/12
028 01 Trstená
Účastnícky poplatok vo výške 7,00 Eur žiadame uhradiť poštovou poukážkou na adresu nášho Sekretariátu Ú SVS resp. úhradou na účet SVS č. 0322 945 592/0900 s identifikáciou účastníka najneskôr do 20. júna 2011