Medový perníček do srdca chodníček

                   

 

P O Z V Á N K A

   Regionálny spolok včelarov Slovenska Nová Ľubovňa a Obecný úrad Nová Ľubovňa Vás pozývajú na včelárske    podujatie-   šiesteho ročníka  „ Medový perníček do srdca chodníček“ spojeného s oslavami Sv. Ambróza  /7.12. / – patróna včelárov , ktoré sa bude konať v Novej Ľubovni v dňoch    9., 10. a 11.12.2017.  V tomto roku je súčasťou

            Krajského medového festivalu

–  Sobota 9.12.2017 od 14.00  hod.-  “  Kurz pečenia medového pečiva a zdobenie“ v sále

Kultúrneho domu Nová Ľubovňa.

Nedeľa 10.12.2017  – Krajský medový festival

  Program:

– 10,30  sv. omša v kostole sv. Jána evanjelistu v Novej Ľubovni obetovaná za včelárov.

–  14.00 hod sála Kultúrneho domu Nová Ľubovňa Slávnostné otvorenie Včelárskej výstavy včelárskych produktov, ochutnávka medu z regiónu a jednodruhových medov z rôznych oblastí Slovenska, prezentácia včelárenia, výstava medového pečiva, súťaž medu z nášho regiónu a na záver vyhodnotenie podujatia cca o 19,00 hod.

Pondelok 11.12.2017 Prezentácia včelárenia pre detí ZŠ Nová Ľubovňa spojené s prednáškou s včelárskou tematikou zo začiatkom o 8,00 hod. v sále Kultúrneho domu Nová Ľubovňa.

O 11,00 hod. Včelárska prednáška pre žiakov ZŠ Kolačkov v Kolačkove.

Šiesty ročník podujatia bude pokračovať v tomto roku aj v ďalšej obci nášho regiónu a to v obci Kolačkov v dňoch16. a 17.12.2017 v sále Kultúrneho domu Kolačkov.

Garantom a spoluorganizátorom tohto podujatia je Obecný úrad Kolačkov.

Sobota 16.12.2017 – Kurz pečenia medového pečiva od 14,00 hod.

                 Nedeľa 17.12.2017  – Včelárska Sv. omša o 10,30 hod.

                                  –  Prezentácia včelárenia a ochutnávky medu od 14,00 hod.

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť a aktivitu členov – včelárov pri organizovaní podujatia.

 

Prosíme včelárov, aby vzorky medu do súťaže odovzdali v tekutom stave v obale „macíka“. Obal – macíka si môžete prevziať u hospodára R SVS p.p. Štellmacha, alebo u predsedu p.p. Boleša. Vzorku môžete dodať aj v sklenom obale v objeme cca 3 dcl. s označením druhu medu / kvetový, repkový, zmiešaný, lesný, a pod.

Na podujatí je možnosť predaja včelích produktov návštevníkom podujatia.

                  

                                                                                    Prípravný výbor R SVS N. Ľubovňa

                                                                                    Info:  0907158602, 0918053045