Medový perníček do srdca chodníček

Širokej verejnosti, žiakom ZŠ, všetkým včelárom
a priaznivcom včelárenia

P O Z V Á N K A

Regionálny spolok včelarov Slovenska Nová Ľubovňa a Obecný úrad Nová Ľubovňa Vás pozývajú na včelárske podujatie- siedmy ročník – Medový perníček do srdca chodníček“ spojeného s oslavami Sv. Ambróza – patróna včelárov. Aj v tomto roku je súčasťou
Krajského medového festivalu
Program:
– 8.12.2018– sobota o 10,00 hod. sála Kultúrneho domu Nová Ľubovňa Slávnostné otvorenie Včelárskej výstavy včelárskych produktov, včelárskych potrieb, výrobkov a ochutnávka medu z regiónu a jednodruhových medov z rôznych oblastí Slovenska, prezentácia včelárenia. – Spestrením bude súťaž medu z nášho regiónu a na záver vyhodnotenie súťaže o najlepší med z nášho regiónu. Najlepšie vyhodnotené medy budú ocenené vecnými cenami. Malou cenou útechy každý súťažný med. Jeden účastník podujatia zapojený do hlasovania o najlepší med bude ocenený sladkým darčekom.

– Súčasťou festivalu bude aj prednáška a prezentácia včelárenia pre žiakov ZŠ Nová Ľubovňa, ZŠ Jakubany začínajúcich včelárov i verejnosť zo začiatkom o 10,15 hod. v sále Kultúrneho domu Nová Ľubovňa. Samozrejme aj s premietaním filmov zo života včiel.
Srdečne pozývame!
Pri prednáškach ako aj účastníci podujatia budú mať možnosť vidieť živé včelstvo v priehľadnom úli, ako je včelstvo správne zakrmené a pripravené na zimovanie.

– Sprievodným podujatím bude ako každoročne kurz pečenia a zdobenia medového pečiva zo začiatkom o 14 00 hod.

– Ako každoročne súčasťou podujatia bude v nedeľu 9.12.2018 o 10,30 hod. Slávnostná svätá omša obetovaná za včelárov.

Siedmy ročník podujatia bude pokračovať v tomto roku aj v ďalšej obci nášho regiónu a to v obci Kolačkov včelárskou prednáškou pre žiakov na ZŠ Kolačkov 10.12.2018 o 11,00 hod.
Garantom a spoluorganizátorom tohto podujatia je Obecný úrad Kolačkov.
– Sobota 15.12.2018 – Kurz pečenia medového pečiva od 15,00 hod.
– Nedeľa 16.12.2018 – Svätá omša o 10,30 hod. obetovaná za včelárov
– Prezentácia včelárenia a ochutnávky medu od 14,00 hod.

Súťaže o najlepší med sa môžu zúčastniť aj nečlenovia R SVS Nová Ľubovňa

Na podujatí je možnosť zakúpenia medu a iných včelích produktov.

Tešíme sa na stretnutie! Prípravný výbor R SVS Info: 0907 158 602, 0918 053 045