Nariadenie vlády č. 337/2019

 

Vážení priatelia včelári,

Vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2019 schválila Nové Nariadenie vlády č. 337/2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva, ktorými sú:
a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),
b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev včiel medonosných (ďalej len „včelstvo“), predovšetkým varroáze,
c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,
d) podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu (ďalej len „podpora laboratórií“),
e) podpora obnovenia stavu včelstiev,
f) spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (ďalej len „orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum“).

Celé znenie Nariadenia vlády 337/2019 si môžete pozrieť tu:  Nariadenie vlády 337/2019