OPEĽOVACIA ČINNOSŤ VČIEL V R. 2020 – Usmernenie Ú SVS

 

Vážení priatelia;

na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2020 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel.

Usmernenie-Ú-SVS-č.-01072020-Opeľovacia-činnosť-včiel-v-r.-2020

  Priloha_a