PROJEKT “Včely v službách človeka…“

My, slovenské včeličky, pozdravujeme Vás všetkých slovenských žiakov a žiačky z celého nášho srdca a obraciame sa na Vás s touto prosbou:
Detičky!
Neničte zbytočne náš chlebík a inú potravu, ktorú potrebujeme pre nás a pre naše detičky, a čo zostane, s radosťou Vám dávame všetko v podobe sladučkého medu. Nezabúdame ani na nemocných  a aj im k ich uzdraveniu medom prispievame. Však dobre poznáte, ako sa cez celé leto ponáhľame, aby, aby sme Vám hodne medu nanosili. Naša potrava pozostáva z peľu a medu. Peľ i sladkú šťavu, z ktorej robíme v úli med, zbierame na kvetoch rôznych rastlín a do úľov odnášame, kde týmto kŕmime naše sestričky a bračekov, a čo zostane, schováme pre Vás. Sú ale medzi Vami aj také detičky, ktoré nemilosrdne ničia každú bylinku, krík a olamujú haluze na stromoch už v dobe, kedy ešte nekvitnú, akoby ani srdca nemali. A čo vtedy, keď začnú bylinky, kríky a stromy kvitnúť?
Tu začnú kvety trhať a bezdôvodne rozhadzovať- a nemyslia na to, že i bylinke, kríku a stromu bolesť spôsobia a že im spôsobili ranu, z ktorej im tečie krv. Odtrhávaním kvietkov strácame my našu potravu, nemôžeme toľko medu nanosiť, ako keď bude hodne kvetov vo Vašom milom kraji a preto aj Vám sa málo medu ujde. Je to na Vašu škodu, lebo sa sami pripravujete takto o dobrý med, ktorý je veľmi prospešný aj pre Vaše zdravie.
Preto nám detičky sľúbte:
– že nepolámete bez príčiny a potreby žiadneho stromu ani kríka
– že bez potreby neodtrhnete ani jednu kvetinku
– že budete trhať lipový kvet tak, aby ste vetvy nepolámali, lebo na nich aj na budúci rok bude zase lipový kvet pre Vás aj pre nás.
Sľubujete ? Iste, že sľubujete ! Tak aj my Vám, milé detičky, sľubujeme, že ešte viac sa budeme usilovať, aby sme Vám z týchto kvetov, ktoré ste pre nás ušetrili, hodne medu nanosili a Vám príkladom slúžili.
V duchu týchto myšlienok prebiehala v termíne do 30. apríla 2011na základných a stredných školách poľsko-slovenského tatranského regiónu súťaž o návrh plagátu pre spoločný projekt “Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry “  Slovensko v tejto súťaží reprezentovali žiaci škôl: ZŠ Spišské Hanušovce, ZŠ R. Dilonga Trstená, ZŠ Námestovo, ZŠ N. Repaše, ZŠ Spišská Belá, gymnáziu M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Do súťaže sa zapojilo 30 škôl a celkovo bolo prihlásených 351 návrhov. Hodnotiaca komisia v zložení T. Topolska, F. Geleta, P. Piwowar, F. Janowiak, M. Piwowar na svojom stretnutí 6. mája 2011 v Nowom Saczi prehodnotila všetky prihlásené návrhy a určila víťaza a ďalšie poradia.
Víťazi jednotlivých kategórii:
ZŠ ročník do 10 rokov
1. miesto – Júlia Chroma, ZUŠ Trstená
2. miesto – Wojciech Cionzyňski, SP nr 11, Nowy Targ
3. miesto – Ksenia Studnicka, MDK, Nowy Targ

ZŠ do 13 rokov
1. miesto – Justyna Hnatiuk, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Muszyna
2. miesto – Patrycja Herbut, SP nr.16, Nowy Sacz
3. miesto – Alicja Karkoszka, SP nr 4, Lipnica Wielka

Stredné školy a gymnázia ročník nad 13 rokov
1. miesto – Damian Maslowski, Gm. Im. H. Lasaka, Skomielna Biala
2. miesto – Magdalena Karkoszka, LO Lipnica Wielka
3. miesto – Lucia Trstenská, ZUŠ Trstená

Touto cestou členovia komisie ďakujú všetkým prihláseným žiakom, ich pedagógom a ko aj všetkým pedagogickým pracovníkom jednotlivých škôl. Každý prihlásený žiak bude ocenený diplom, ako uznanie za účasť a víťazi jednotlivých kategórii aj vecnými cenami. V ďalšom období bude prebiehať užšia spolupráca z jednotlivými školami, ktoré prisľúbili svoju účasť na spomínanom projekte. Spolupráca bude prebiehať formou prednášok, besied, diskusii, získavaniu ďalších informácii a aj exkurzii v uvedenej problematike.
Tu chceme upozorniť na zvýšenú pozornosť pre jednotlivé školy a aj samotných žiakov. Návrh plagátu, bola akási vstupná informácia, istá štartovacia čiara pre spustenie projektu. Zdôrazňujeme, že týmto Vaša účasť v projekte nekončí. Naopak. Oslovíme Vás pre ďalšiu spoluprácu v ktorej žiaci Vašich škôl, budú mať možnosť aktívnej účasti v priebehu celého projektu. Jednotlivý prednášatelia a lektori projektu navštívia každú školu, aby mohli osobne odovzdať ceny a diplomy jednotlivým žiakom a individuálne predstaviť spomínaný projekt. Uskutoční sa to hneď začiatkom nového školského roka.

Za celú hodnotiacu komisiu, ďakuje všetkým zúčastneným Spolok včelárov Slovenska.

Galéria všetkých prác:
https://picasaweb.google.com/112805435455891603735/KonkursNaPlakat?authkey=Gv1sRgCKTexubR9OvPCg&feat=directlink#

Víťazný plagát