SLOVENSKÝ VČELÁR 1 – 2 /2021

Vážení čitatelia časopisu Slovenský včelár, milí včelári!
Je mi nesmiernou cťou, ale aj osobným potešením, prihovoriť sa vám prvýkrát v rámci vášho tradičného časopisu. Môj blízky okruh známych o mne vie, že som nevyliečiteľne neskromný konzument medu a moja osobná konzumácia tohto nektáru môže vykazovať známky závislosti. Ročne odoberám od môjho priateľa včelára asi 70 kg medu a výrazne zvyšujem jeho priemernú spotrebu na Slovensku. Do problematiky včelárstva som teda zaangažovaný priamo od srdca, a tak trochu aj od žalúdka.
Pri svojich potulkách našim krásnym Slovenskom vídavam včelie úle nielen na vidieku a v prírode, ale čoraz viac aj v mestách, ba dokonca aj na strechách nákupných centier. Sám sa pohrávam s myšlienkou postavenia úľov priamo na streche ministerstva. Možno by aj našich zamestnancov včielky inšpirovali svojimi obdivuhodnými vlastnosťami — príkladnou pracovitosťou, dômyselnou organizáciou celého spoločenstva a záujmom skupiny nad jednotlivcom. Včelárstvo je tu s nami už niekoľko tisícročí, ale to moderné funguje prakticky od 18. storočia. Hoci včielky pozná každý z nás, starosti včelárov sú nám akosi cudzie a zabúdame na ne. Moderná mechanizácia, rastúce množstvá pesticídov a klimatické zmeny si pre toto odvetvie pripravili skutočnú výzvu, s ktorou sa musíme spoločne vysporiadať. Dobrá správa je, že prichádza doba, v ktorej budú zelené projekty hrať prím a je na nás, ako dokážeme podporiť včelárstvo a zabezpečiť budúcnosť celého odvetvia. Na ministerstve už pripravujeme projekty na biopásy, trávnaté porasty so správnym zložením, kde sa bude včielkam dariť, zároveň chceme dostať pod kontrolu chemizáciu a podporiť činnosti na obmedzenie ohrozenia včely. Naše odhodlanie na ochranu včely medonosnej sme vložili aj do Programového vyhlásenia vlády a musíme využiť aj fakt, že verejná mienka je na našej strane. V prieskume uverejnenom v mesačníku National Geographic sa až 55 % opýtaných vyjadrilo, že z ohrozených druhov by najradšej zachránili práve včelu. Osobne si neviem predstaviť poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo, ale ani život samotný bez včiel. Už Einstein predpovedal, že keď zmiznú včely, ľudstvu zostane iba pár rokov života. Úhyn včiel spôsobený či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, z dôvodu nesprávnych agrotechnických postupov alebo nebodaj z lenivosti, nemôže ostať nepovšimnutý. Je načase začať spravodlivo chrániť život včiel a vážiť si prácu včelárov. Včelárstvo je pre jedného vášeň, pre druhého koníček a tretí sa ním živí. Tu s radosťou sledujem ako sa vaše vedomosti a skúsenosti prenášajú z generácie na generáciu, z otca na syna a na vaše okolie. S vašim odhodlaním a vášňou, podporenou dávnou múdrosťou a správnym nastavením z ministerstva, sa o včelárstvo na Slovensku neobávam. Dovoľte mi teda poďakovať sa vám za všetko, čo pre slovenskú krajinu robíte, za všetky produkty, ktoré dodávate na trh, za vašu včeliu pracovitosť, ktorá je inšpiráciou pre nás všetkých a do roku 2021 vám prajem lúky plné kvitnúcich kvetov a samozrejme veľa zdravia pre vás a pre všetky včielky.

Ján Mičovský
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Z obsahu

Ing. Ján Mičovský
Príhovor ministra
SÚ SVS
Výsledky neobvyklého rokovania štvrtého riadneho zasadnutia Ú SVS v roku 2020
Ing. Pavol Kameník
Zhodnotenie súťaže o Najlepší slovenský med v r. 2020
RR SV
Otec svetového pokrokového včelárstva dr. Ján Dzierzon
Mgr. Miroslav Cimra
Zamyslenie sa nad včelárskym rokom 2020
RR SV
Vedci SAV otestovali v rámci projektu Medové laboratórium novou metódou – skúmania biologickej aktivity 43 medov zakúpených pre tento účel na pultoch obchodných reťazcov
RR SV
Jednoduchý multitalent: odloženec
MPRV SR
Prehľad podpôr poskytnutých PPA v roku 2020
SÚ SVS
Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutí pomoci na rok 2019-2020 pre OZ SV (s prílohou)
RR SV
Rozmnožovanie včelstiev – kráľovský dorast bez konca
RR SV
Rozmnožovanie klieštika včelieho (Varroa destructor)
RR SV
8 vecí, ktoré sa stanú vášmu telu, ak začnete konzumovať med každý deň
Ing. Peter Ďurka
Jaroslav Remiáš – učiteľ včelárstva, zlepšovateľ, zdravotník a najmä priateľ...