Slovenský včelár 1/2012

Vážení čitatelia;
V čase kalendárneho roka 2012, mesiaca január, kedy budete čítať prvé stránky nášho spolkového časopisu Slovenský včelár, bude tomu presne 89 rokov, čo vyšlo jeho prvé číslo, presne 1. januára 1923. Podnetom pre kladné uznesenie výboru Zemského ústredia  včelárskych spolkov na Slovensku dňa 3. decembra 1922 ohľadne vydávania vlastného časopisu bol vplyv osobnosti a silný dojem slov vtedajšieho starostu Ústredia Dr. Jána Gašperíka — včelárskeho spisovateľa a historika, organizátora novodobého včelárstva na Slovensku. K splneniu veľkého sna našich predkov Závodníka, Kolčeka, Kišša, Čajdu a ďalších ako aj svojho vlastného, ktorým bolo zriadenie Zemského ústredia  včelárskych spolkov na Slovensku 15. augusta 1919 sa podujal práve Dr. Ján Gašperík.
S prvým mesiacom kalendárneho roka je naopak smutne spojený a pamätný dátum 16. január 1949, kedy v Novákoch Dr. J. Gašperík zomrel. Ako súčasný zodpovedný redaktor tohto prvého celoslovenského včelárskeho časopisu som veľmi rád, že všetkým mojim predchodcom sa podarilo počas tak dlhého časového obdobia, takmer deviatich desaťročí a to aj napriek jeho prerušeniu vo vydávaní v období totalitného režimu svojou obetavou prácou a zanietenosťou udržať nášho Slovenského včelára pri živote a opätovne ho vzkriesiť po r. 1989. Im všetkým patrí moje úprimné poďakovanie a to v mojom mene — zodpovedného redaktora, predsedu SVS a Ú SVS — i v mene Vás všetkých — súčasných ale aj minulých jeho predplatiteľov a čitateľov. Verím, že aj nový ročník 2012, ktorý týmto januárovým číslom dnes štartujeme, tak aj tie ďalšie budú v plnej miere plniť poslanie, účel a zámery, s ktorými ho v r. 1923 uvádzali do života a pre potreby vtedajších včelárov jeho otcovia, ale aj poslanie na ktoré chcem v súčasnosti ako jeho zodpovedný redaktor spolu s kolektívom redakčnej rady nadviazať spolu s rozšírením tohto poslania pre potreby a Vašu dnešnú maximálnu spokojnosť.

Takúto spokojnosť želám Vám, všetkým jeho čitateľom a všetkým Vám, našim včelárom zároveň úspešný a v zdraví prežívaný rok 2012.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

  Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV a predsedu SVS
Ú SVS
Pozvánka na 20. VZ SVS
Mgr. Štefan Debnár
Odštartovali nový včelársky rok
Ú SVS
Štvrté riadne zasadnutie Ú SVS
Ú SVS
Včelársky zápisník 2012
Lýdia Kubinová
Členská schôdza Hornooravského včelárskeho spolku
Ľubomír Vančo
Vianočné medové hody v Maduniciach
Peter Geleta
Dr. Josef Bretschko – Der Magazinimker
Ing. Peter Čerňanský
Ekologický chov včiel
Mgr. František Geleta
Amerikán – úľ budúcnosti
Mgr. František Geleta
Pripomíname si…
RR SV
Cementový (melecitózny) med – čo s ním?
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Medzistienky v procese obhospodarovania včelstiev – 3. časť

 Slovenský včelár 01/2012 – stiahnúť