Slovenský včelár 6 / 2012

Vážení čitatelia,
dovoľte mi, aby som Vás všetkých zo srdca pozdravil v úvodníku Slovenského včelára, ktorý sme v spolupráci s Redakčnou radou pripravili na mesiac jún. Mesiac jún je označovaný za mesiac lesov. V nedávnej minulosti patrilo aj Slovensko ku tým málo krajinám  v Európe, ktorých územia boli pokryté čo do celkovej rozlohy z väčšej polovice lesami — s ihličnatými, listnatými, alebo zmiešanými drevinami. Prírodné kalamity a živly, ale najmä negatívne vplyvy ľudskej činnosti a samotný ľudský činiteľ ako taký — zasiahli v  nevídanej miere do života týchto lesov. Najmarkantnejšie sa prejavili negatívne dopady ľudského faktora na rapídne zníženie plôch  lesov v posledných dvadsiatich rokoch. O veľkom úbytku drevnej hmoty zo slovenských lesov (nielen kalamitnej) a jej výpredaji do  zahraničia najmä Poľska, Čiech a Maďarska svedčia najlepšie obrovské holoruby nielen v Tatrách, ale aj na Horehroní, Orave,  Kysuciach…
Minulý politický a štátny režim a jeho praktiky v oblasti obhospodarovania lesov a lesohospodárskych činností mnohí z nás kritizovali. Dnes musíme naše predchádzajúce postoje a názory v dôsledku súčasnej reality prehodnotiť a minimálne v oblasti   plánovanej ťažby drevnej hmoty, zákonnosti ťažby korigovať v prospech éry gazdovania v nich a ich správy Štátnymi lesmi. Návrat súkromných a urbárskych lesov ich pôvodným vlastníkom si, ako sa dnes ukazuje, vyžiadal svoju krutú daň v neprospech lesov… Najväčší slovenský básnik a poet svetového formátu P. O. Hviezdoslav ospieval slovenské aj oravské lesy vo svojich viacerých úžasných poetických dielach, Nečudo, časť svojho plodného obdobia prežil v lone prekrásnej oravskej prírody, v horárni pod Babou Horou, v mieste deja Hájnikovej ženy. Svoj vzťah k prírode, lesom vyjadril v diele vo verši „Pozdravujem vás lesy, hory, — z tej duše  pozdravujem vás“ . Súčasné generácie nášho slovenského národa zdá sa svoj pozdrav našej prírode, našim lesom poníma svojsky,  odlišne, praktizuje a uštedruje našim lesom (rúbaniskám) pozdrav príliš nostalgický, smutný a zničujúci… Vážení priatelia, načrtnutý  problém našich lesov je len časťou problémov, ktoré produkuje dnešný obyvateľ Slovenska v našej prírode. Obdobných problémov  existuje u nás na Slovensku však oveľa viac. Všetky v určitom poradí zostavenom podľa určitých kritérií a pravidiel dopadajú  negatívne aj na životné prostredie, v ktorom my včelári chováme naše včielky a preto by žiaden z nás nemal byť k nim ľahostajný…  Úspech, prosperita a rentabilita nášho slovenského včelára a včelárenia v mnohom závisí popri samotnej technológii včelárenia  práve na znáškových, klimatických a životných podmienkach, v ktorých včelárime… Tejto skutočnosti si musíme byť vždy a stále  vedomí…! Toto životné krédo v postoji k nášmu včeláreniu a k našim lesom, k prírode si musíme bezpodmienečne osvojiť aj my,  všetci slovenskí včelári! A aké zaujímavé témy si môžete prečítať v tomto júnovom čísle SV? Určite zaujímavé sú pre mnohých  aktuálne kalendáriá včelára od priateľa O. Schwarca a RR SV, či zamýšľanie sa včelárskych odborníkov nad tým, Kde hľadať cestu  k úspechu… Nikto z nás všetko nevie…Osožné je rovnako pre nás všetkých si z času na čas preto skonfrontovať naše znalosti a vedomosti o včelárení formou otázok a odpovedí v seriáli 1000 otázok a odpovedí o včelách…, ale si prečítať aj zaujímavosti o  včelích produktoch — Včelí jed a ich možnom využití pre zdravie ľudí. Pripravovaný kurz Chovu včelích matiek pre začiatočníkov  začiatkom mesiaca jún a ďalšie informatívne články z podujatí našich R SVS uzatvárajú obsah júnového vydania SV. Vážení  čitatelia, vo vrcholiacej včelárskej sezóne Vám prajem silné a zdravé včelstvá, dobrú a výdatnú „žatvu“ pri Vašich medobraniach, a  jej spestrenie pri čítaní nášho SV.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora
Ing. Magdaléna Šútorková
Bytčania na cestách…  viac…
Miroslav Habr
Informácia pre členov R SVS Piešťany
RR SV
Chov včelích matiek
RR SV
Kde hľadať cestu k úspechu
Lýdia Kubinová
Včelí jed
Lýdia Kubinová
Včelí jed namiesto botoxu
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom  viac…
Mgr. František Geleta
Otto Vízner, Jozef Cochius  viac…
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Stavba diela, panenský rámik…