Usmernenie Ú SVS č. 01/07/2018 – Opeľovacia činnosť včiel v r. 2018

Vážený priatelia;

na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2018 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel…..

 Usmernenie-Ú-SVS-č.-01072018-Opeľovacia-činnosť-včiel-v-r.-2018 (2)

 priloha č. 1 – Príloha A dotácia na opeľovaciu činnosť včiel 2018 (1)