V ý z v a na predkladanie žiadosti

V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

 Výzva na predkladanie žiadosti

Termín 31.10.2012