Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel  –  usmernenie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS“)  podľa  § 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), v súvislosti s ich kompetenciou podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z., usmernenie na poverenie, a rajonizáciu pre odborne spôsobilé osoby poverené  na asistenciu úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere vzoriek a prehliadkach včelstiev na diagnostické účely chorôb včiel a včelieho plodu (ďalej iba „AÚVL“)  pre rok 2017 a na potvrdzovanie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na roky 2016-2017…

pdfm Usmernenie poverenia a sprievodný doklad kočovanie

 Usmernenie sprievodné doklady pre kočujúcich