Vyhlásenie včely medonosnej (Apis mellifera)za chráneného živočícha

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Vám v súvislosti s informáciami publikovanými v masovokomunikačných prostriedkoch v ostatných dňoch a vyjadrením politických predstaviteľov resp. zástupcov politických strán týkajúcich sa zaradenia včely medonosnej (Apis mellifera) za chránený živočíšndy druh zasiela nasledujúce odboné stanovisko k danej problematike. Toto stanovisko bolo v predchádzajúcom období zalané aj na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej iba ,,MPRV SR“) v rámci pripomienok k programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky pre oblasť spadajúcu pod pôsobnosť MPRV SR…..

SVS_chránená_včela