+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 10 / 2012

Vážení čitatelia; doznievajúci koniec vegetačného obdoba v našej prírode, zbery posledných zvyškov úrod z lánov a polí našich poľnohospodárov a záhradkárov sú typické pre mesiac október, pre ktorý je určené toto vydanie nášho Slovenského včelára. Všetkých Vás vítam v jeho úvodníku a prajem príjemné čítanie a povzbudenie pre Vašu ušľachtilú, matke prírode prospešnú a Bohu milú záľubu. Som rád,…

V ý z v a na predkladanie žiadosti

V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.  Výzva na predkladanie žiadosti Termín 31.10.2012