+421 901 705 436 svs@orava.sk

Aktualizácia údajov v zmysle zákona č. 346/2018 Z.z.

Vážený priatelia, dovoľujem si Vás upozorniť na novú povinnosť pre OZ v zmysle zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorá ukladá každému občianskemu združeniu, ktoré sa uchádza o podporu z verejných zdrojov písomne na MV SR zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne každej organizačnej jednotky (R SVS) spolu s dokladom preukazujúcim správnosť…

Výberové konanie na obsadenie miesta Zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár.

Ústredie Spolku včelárov Slovenska vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou Kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním: členstvo v Spolku včelárov Slovenska min. 5 rokov riadiace a organizačné schopnosti morálna a občianska bezúhonnosť znalosť anglického alebo nemeckého jazyka je pre uchádzača…

SLOVENSKÝ VČELÁR 3 – 4 / 2019

Vážení čitatelia, stará ľudová múdrosť hovorí, že „Nevstúpiš dvakrát nohou do tej istej rieky“. Obdobne ako mnohé iné ľudové múdrosti, príslovia či porekadlá boli našimi predkami vytvorené v priebehu ich životov na základe ich pozorovaní a skúseností. Nemožno preto ani v tomto vyššie uvedenom prípade ľudovej múdrosti nesúhlasiť v globále s tvrdením v nej obsiahnutým. Z času načas sme…